Ověřovací nástroj kvality zpracování PENB

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB) má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií. Tento předpoklad je však splněn pouze v případě, že PENB bude zpracován kvalitně a v souladu s vyhláškou.

Použití Ověřovacího nástroje

Ověřovací nástroj kvality zpracování PENB chrání klienta, je určen všem majitelů a uživatelům budov či zájemcům o koupi budovy.

Ověřovací nástroj kvality PENB umožňuje jednoduché a jasné ověření výpočtu a zjištění případné podezřelosti nesprávného výpočtu PENB.

Uživatel zadá do Ověřovacího nástroje základní parametry budovy (ideálně získané z projektové dokumentace) a hodnoty vstupních okrajových podmínek uvedené ve zpracovaném PENB. Zadané hodnoty okrajových podmínek jsou uvedeny ve výstupním protokolu PENB, případně v oficiálním protokolu průkazu vytištěném ze software, ve kterém je průkaz zpracován.

Nástroj porovná hodnoty vstupních okrajových podmínek pro daný typ budovy a zóny s hodnotami v TNI 730331 a přehlednou grafickou formou (barevné vyjádření od zelené přes oranžovou až po červenou) znázorní uživateli, nakolik se tyto hodnoty od hodnot uvedených PENB, popř. doporučených v TNI odlišují.

Stáhnout ověřovací nástroj

Potřebné podklady

  • aktuální projektová dokumentace (odpovídající skutečnému stavu)
  • výstupní protokol PENB, popř. protokol vytištěný ze softwaru, ve kterém je průkaz zpracován

Kompatibilita ověřovacího nástroje

Pro korektní spuštění a fungování ověřovacího nástroje je vyžadován program Excel MS Office 2007 a novější. Ve starších verzích se ověřovací nástroj nemusí vůbec spustit, popř. nebude správně pracovat.

K dispozici jsou 2 verze nástroje:

Příslušný soubor xls je třeba si stáhnout a výpočty provádět na lokálním počítači.

Podrobnosti k použití Ověřovacího nástroje najdete v Manuálu.

Ekowatt.cz mpo.cz mpo-efekt.cz sanceprobudovy.cz

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 - Program EFEKT