EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  EkoWATT v médiích  ::  Výkupní ceny elektřiny u nových větrných a fotovoltaických elektráren v roce 2009 klesnou  :: 

EkoWATT v médiích

Výkupní ceny elektřiny u nových větrných a fotovoltaických elektráren v roce 2009 klesnou

8. 12. 2008 (Ekolist)

Energetický regulační úřad koncem listopadu zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009. Noví investoři do větrných a fotovoltaických elektráren, kteří zahájí provoz po 1. lednu 2009, musí počítat s poklesem minimální výkupní ceny oproti cenám v roce 2008. V případě těchto nových zdrojů klesnou výkupní ceny o 5 %. Ostatní výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů si spíše polepší, s výjimkou těch, kteří využívají tak zvané zelené bonusy, jejichž cena rovněž klesne.

Fotovoltaické a větrné elektrárny se v posledních letech staly poměrně lákavým podnikatelským záměrem. Krok ke snížení garantovaných výkupních cen u nových instalací se tedy očekával. Energetický regulační úřad (ERÚ) by zřejmě rád ceny snížil ještě více. Tomu ale brání zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (č. 180/2005 Sb.), který stanovuje, že meziroční pokles výkupní ceny nesmí překročit právě 5 %.

Zajímavou změnou je, že od ledna se rozlišují fotovoltaické elektrárny s výkonem pod 30 kW a nad 30 kW, ty menší mají nepatrně lepší výkupní ceny (12,89 Kč/kWh oproti 12,79 Kč/kWh). ERÚ tak dává najevo své sympatie k malým zdrojům, které se vejdou na střechu budovy, oproti řádově větším solárním elektrárnám stavěným často doslova na zelené louce.

Naopak nově zřizované malé vodní elektrárny (MVE) mají výkupní cenu oproti roku 2008 vyšší o 4 %, obdobně zdroje spalující čistou biomasu mají výkupní ceny vyšší o 2 až 7 %, podle druhu paliva. Rovněž bioplynové stanice mohou počítat s cenou vyšší o 5 %, resp. 8 % podle typu zařízení.

Všechny elektrárny, které již jsou v provozu, se také dočkají zvýšení výkupních cen oproti roku 2008, u elektřiny z vody a větru je to o 4 %, u novějších fotovoltaických zařízení jen o 2 %, u starších o 5 %. Meziroční zvýšení u ostatních zdrojů se liší podle typu, vždy jde nejméně o 2% nárůst.

Oproti letošnímu roku obecně klesnou hodnoty zelených bonusů, takže prodej elektřiny třetí osobě (nebo pro vlastní spotřebu) už nebude tak výhodný, jako býval. Nejvíc je to vidět u MVE, kde rozdíl mezi bonusem a výkupní cenou v roce 2009 bude 1,44 Kč/kWh. V roce 2008 byl 1,20 Kč/kWh, takže prodej obchodníkovi bude v příštím roce méně výhodný. Mnoho MVE, které prodávaly elektřinu ČEZu, se letos dohodlo na prodeji elektřiny společnosti E.ON, podle zpráv v tisku jim E.ON nabídl cenu o 0,27 Kč/kWh lepší než ČEZ. Vyhlášením nových cen zelených bonusů se tato obchodní výhoda snížila na 0,07 Kč/kWh. Pokud tedy E.ON nenabídne dobrovolně provozovatelům MVE lepší cenu, můžeme říci, že si MVE přechodem k jinému odběrateli pomohly opravdu málo.

Velmi výrazně se snížila cena zelených bonusů u elektřiny vyrobené spoluspalováním biomasy kategorie S3 (dřevařské a zemědělské odpady), z 0,24 Kč/kWh v roce 2008 na 0,04 Kč/kWh. Lze předpokládat, že pokud bude takováto biomasa spoluspalována i nadále, může být důvodem už jen cena paliva nebo snaha o snížení emisí CO2.

Související odkaz: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 (PDF)

 

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect