EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Novinky a články  ::  OP PIK - v ose Úspory energie je alokováno 5 mld. Kč. Další výzva je vyhlášena.  :: 

Novinka EkoWATTu

OP PIK - v ose Úspory energie je alokováno 5 mld. Kč. Další výzva je vyhlášena.

4. 6. 2016 Naše služby:
Zpracujeme vám energetický posudek, který je povinnou součástí žádosti. Poradíme vám s přípravou žádosti, návrhem technických opatření, s určením možné výše dotace. Připravíme a podáme vám na klíč kompletní dotaci, včetně všech povinných příloh. V případě zájmu vám zajistíme implementaci a přípravu ISO 50001, za kterou je možné získat plusové body při hodnocení.

V ose Úspory energie je alokováno 5 mld. Kč.

MPO vyhlásilo další výzvu v Operačním programu OP PIK. V ose PO_3 „Účinné nakládání s energií“ mohou podnikatelské subjekty získat dotaci na následující opatření v budovách a podnikatelských provozech.

Na co je možné čerpat podporu (podporované aktivity):
• rekonstrukce a modernizace rozvodů plynu, elektřiny a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
• jakékoliv zavádění a modernizace systémů měření a regulace
• modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
• modernizace průmyslových areálů a soustav osvětlení budov (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod)
• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
• využití odpadní energie ve výrobních procesech
• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
• instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
• instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Forma a výše podpory:
• výše dotace 0,5 – 250 mil. Kč
• dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách

Míra podpory:
• malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % způsobilých výdajů
• střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 40 % způsobilých výdajů
• velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 30 % způsobilých výdajů

Územní dimenze:
• Cílové území – Území ČR, mimo území hl. m. Prahy
• Rozhodující pro posuzování místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Odkaz: Odkaz na plné znění Výzvy

 

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect