EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

OPPA - Vzdělávání pracovníků EkoWATTu v oblasti environmentálních technologií

Vzdělávání pracovníků EkoWATTu v oblasti environmentálních technologií

Cílem projektu je zvýšení odborné kvalifikace pracovníků EkoWATTu a rozvoj lidských zdrojů , které přispěje k rozvoji podnikání v oblasti environmentálních technologií a rozvoji výzkumu a vývoje v této oblasti a k prohloubení spolupráce mezi veřejným (FEL ČVUT) a podnikatelským sektorem.
EkoWATT CZ tak bude moci svým zákazníkům nabízet nejmodernější technologie, inovace a environmentální řešení v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, ve které společnost EkoWATT CZ podniká.

Navržené vzdělávací aktivity jsou zaměřené na cílovou skupinu zaměstnanců EkoWATT CZ, sebezaměstnanců pracujících pro EKoWATT na rámcové smlouvy a studentů VŠ. Jedná se o cílovou skupinu osob, kteří pracují na odborných pozicích v oblasti snižování energetické náročnosti budov a úspor energie a v této souvislosti přímo na snižování emisí oxidu uhličitého, SO2 a dalších skleníkových plynů a dále na zvýšení energetické bezpečnosti státu prostřednictvím rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie.
Potřebnost realizace aktivit projektu je doložena osobními rozhovory s jednotlivými členy cílové skupiny, plány osobního rozvoje, které mají jednotliví členové cílové skupiny zpracovány a posouzením trendů a vývoje v oblasti šetrných budov, úspor energie a OZE.

Cíle jednotlivých aktivit projektu jsou:

  • zvýšení odborné kvalifikace v oblasti výpočetních programů pro výpočet energetické náročnosti budov
  • zvýšení odborné kvalifikace v oblasti ekonomického posouzení projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
  • zvýšení odborné kvalifikace v oblasti certifikace budov, s cílem dalšího snižování energetické náročnosti budov
  • přenos zahraničního know-how s cílem dalšího rozvoje výzkumu a podnikání v oblasti úsporných budov a obnovitelných zdrojů energie


Praha a EU / Prague and EU
Evropský sociální fond
Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti
European social fund
Prague and EU: We invest in your future