EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Informace

Obnovitelné zdroje energie 

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/slunce_teplo_52.jpg

Energie slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu

Veškerá spotřeba primárních zdrojů energie v ČR odpovídá sluneční energii, která za rok dopadne na pouhých 350 km2 (tj. asi 4 ‰ rozlohy ČR). Nejsnáze lze ze slunce získat tepelnou energii. Teplo pro vytápění budov nejsnáze získáme tak, že vpustíme jižními okny slunce do interiéru. Pro teplo na ohřev vody je nutno použít tzv. aktivní systémy - zejména solární termální kolektory.

Infolist ke stažení: Energie slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu - pdf, 178.1 kB

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/slunce_elektrina_51.jpg

Energie slunce - výroba elektřiny

Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze slunečního záření. Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více sluneční energie, než je naše roční spotřeba elektřiny. Sluneční záření lze nejefektivněji přeměňovat na teplo, přeměna na elektřinu je dražší. Přímo ji lze získávat pomocí fotovoltaických panelů, nepřímo pomocí větrných a vodních elektráren nebo tepelných elektráren spalujících biomasu či bioplyn.

Infolist ke stažení: Energie slunce - výroba elektřiny - pdf, 209 kB

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/PV.gif

Příprava záměru fotovoltaické elektrárny - praktické otázky

Jaký je vliv umístění panelů na produkci elektřiny? Jaké jsou výhody a nevýhody různých fotovoltaických systémů? Jak postupovat při zřizování fotovoltaické elektrárny? Jaké jsou výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky ve vybraných státech?

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/vitr_51.jpg

Energie větru

Větrná energie je jen jedna z forem sluneční energie. Vzniká díky tomu, že Slunce zahřívá Zemi nerovnoměrně. Mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře vznikají tlakové rozdíly, které se vyrovnávají prouděním vzduchu. Výhodou větrné energie je, že ji, na rozdíl třeba od energie biomasy, dokážeme poměrně snadno přeměnit na žádanou elektřinu.

Infolist ke stažení: Energie větru - pdf, 175.2 kB

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/voda_52.jpg

Energie vody

Potenciál vodní energie je u nás využíván po staletí. Před I. světovou válkou zde bylo několik tisíc malých vodních elektráren, vesměs na místě původních vodních mlýnů, pil a hamrů. Vodní energie se dá velmi dobře a účinně přeměnit na žádanou elektřinu. Z celkové produkce elektřiny v ČR se ve vodních elektrárnách vyrobí asi 3,3 %.

Infolist ke stažení: Energie vody - pdf, 221.2 kB

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/biomasa_52.jpg

Energie biomasy

Biomasa vzniká díky dopadající sluneční energii. Jde o hmotu organického původu. Pro energetické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce. Výhodou je, že biomasa slouží jako akumulátor energie a lze ji poměrně jednoduše a dlouhodobě skladovat.

Infolist ke stažení: Energie biomasy - pdf, 1.4 MB

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/prostredi_52_1.jpg

Energie prostředí, geotermální energie, tepelná čerpadla

Prostředí, které nás obklopuje (vzduch, voda, půda) má obvykle příliš nízkou teplotu a jeho teplo nelze pro vytápění využít přímo. Výjimkou jsou geotermální prameny. Nízkoteplotní teplo okolního prostředí můžeme využívat pomocí tepelného čerpadla, které toto teplo převede na vyšší teplotní hladinu.

Infolist ke stažení: Energie prostředí, geotermální energie, tepelná čerpadla - pdf, 194.8 kB