EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Pasivní bytový dům

Komu je služba určena?

 • Majitelé bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Developerské společnosti

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Novinka!!!
Vyplňte si poptávku na svůj PENB
ve 3 jednoduchých krocích na

www.PRUKAZYBUDOV.cz

Pasivní bytový dům

Jsou dnes běžně prováděné rekonstrukce bytových domů dostatečné? Je možné dosáhnout pasivního standardu rekonstrukcí Vašeho domu? Je to výhodné? Kolik to bude stát? Kolik se ušetří? Jakým způsobem je možné rekonstrukci financovat?

Pasivní bytový dům je nová služba komplexní rekonstrukce vašeho panelového či nepanelového domu do  pasivního či alespoň nízkoenergetického standardu. Koncept tohoto unikátního projektu je založen na poskytování plného servisu pro komplexní rekonstrukci - od rozhodování o nastavení rozsahu a kvality rekonstrukce, přes zajištění úvěru až po kvalitní realizaci stavby a vyhodnocení. Tento koncept vznikl na základě výzkumného projektu VaV SP3g522107 podpořeného Ministerstvem životního prostředí v letech 2007 až 2010.


Základními principy konceptu celkové rekonstrukce jsou:

 

 • dosažení pasivního nebo minimálně nízkoenergetického standardu,
 • dosažení energetických a finančních úspor tak, aby se rekonstrukce, v podstatě jakéhokoliv rozsahu, splácela z dosažené úspory provozních nákladů,
 • minimální rizika a maximální uživatelský komfort při realizaci rekonstrukce a následném provozu.

Jedná se o projekt typu EPC (Energy Performance Contracting), který garantuje optimální nastavení investičních a provozních nákladů realizované varianty rekonstrukce. Podmínkou garance nastavených parametrů je realizace konceptu jako celku, tedy realizace:

 • doporučeného rozsahu energeticky úsporných opatření,
 • doporučného rozsahu ostatních „neúsporných“ opatření (např. rekonstrukce výtahů),
 • efektivní výběrové řízení k dosažení nejnižší ceny bez újmy na kvalitě včetně získání případného úvěru,
 • realizační a porealizační kontroly.

EkoWATT v konceptu plní roli odborného garanta, koordinátora a autora. V rámci služby jsou provedeny následující úkony:

 • Rozhodování o rozsahu rekonstrukce:
  • Prohlídka domu se zadavatelem,
  • zpracování technicko-ekonomické studie (retrofitu) – návrh několika variant řešení,
  • účast odborného poradce z EkoWATTu na schůzi družstva nebo společenství vlastníků při rozhodování o rozsahu rekonstrukce.
 • Zajištění financování a výběrových řízení na následující služby a úkony:
  • Projektant,
  • koordinátor stavby,
  • stavební a technologické dodávky vyprojektovaných prací,
  • bankovní úvěr.
 • Energetický audit – zpracován na základě konkrétních cenových nabídek z výsledků výběrového řízení. Garantované hodnoty úspor provozních nákladů slouží jako podklad pro rozhodnutí o udělení úvěru u bankovní instituce.
 • Realizace stavby – zajištění kvalitních smluv o dílo s relevantními zárukami a provedení následujících kontrol v průběhu realizace:
  • Kontrola správnosti projektu,
  • autorský dozor správnosti realizace energetického auditu (EA),
  • případný nezávislý architektonický dozor,
  • nezávislý stavební a technický dozor,
  • případný dozor k čerpání úvěru, tedy několikastupňová zpráva pro doložení správného čerpání úvěru v případě požadavků banky.
 • Provoz rekonstruované budovy – vyhodnocení skutečně dosažených energetických a finančních úspor, návrh opravných opatření.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

SLOVNÍČEK POJMŮ

Měrná potřeba tepla na vytápění
Potřeba tepla na vytápění vztažená na metr čtverečný vytápěné plochy a rok (kWh/ m2.a). Jedná se o veličinu, která se používá pro kvalifikování úspornosti domu. Je to jeho vlastnost, která vychází z jeho tepelně-izolačních vlastnosti a způsobu větrání a nemá na ní vliv účinnosti zdroje vytápění či rozvodů tepla.
Pasivní dům
Dům, jehož roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 20 kWh/m2. Běžná česká novostavba spotřebuje na vytápění zhruba 80-100 kWh/ m2.rok.
Pasivní dům v ČR definuje norma ČSN 73 0540. Jednotící postup pro hodnocení a klasifikaci budov s nízkou spotřebou tepla lze nalézt v TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy. Tato norma stanovuje ještě další podmínky pro klasifikaci domu v pasivním standardu. Mj. primární energie na provoz pasivního domu z neobnovitelných zdrojů (tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody a elektrická energie pro technologie) nesmí překročit 60 kWh/(m2.a).
Nízkoenergetický dům
Dům, jehož roční spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kWh/m2 vytápěné podlahové plochy. Nízkoenergetický dům v ČR definuje norma ČSN 73 0540. Jednotící postup pro hodnocení a klasifikaci budov s nízkou spotřebou tepla lze nalézt v v TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy.

Související služby

Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

Optimalizace projektu novostavby nebo rekonstrukce domu ušetří až desítky procent provozních nákladů na energie.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Energetický průkaz budovy (PENB) dá jasnou informaci o energetické náročnosti domu.

Energetický audit budov

Energetický audit navrhne opatření na úspory energie v budově.

Poradenství v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby budov

Poradíme vám, jak postupovat a jak zajistit, aby Vás nízkoenergetický či pasivní dům nevyšel příliš draho.

další služby >>