EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Slovníček pojmů

Nízkonákladový dům
Dům s nízkými provozními náklady na energie. Nízká spotřeba energií totiž nutně nemusí znamenat také nízké provozní náklady. Nízkonákladový dům má nejenom nízkou spotřebu energií, ale také minimální náklady na provoz.
Nulový dům
Dům s nulovou spotřebou tepla na vatápění, respektive s roční spotřebou tepla nižší než 5 kWh/m2 vytápěné podlahové plochy. Běžná česká novostavba spotřebuje na vytápění zhruba 100-120 kWh/ m2.rok.
Pasivní dům
Dům, jehož roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 20 kWh/m2. Běžná česká novostavba spotřebuje na vytápění zhruba 80-100 kWh/ m2.rok.
Pasivní dům v ČR definuje norma ČSN 73 0540. Jednotící postup pro hodnocení a klasifikaci budov s nízkou spotřebou tepla lze nalézt v TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy. Tato norma stanovuje ještě další podmínky pro klasifikaci domu v pasivním standardu. Mj. primární energie na provoz pasivního domu z neobnovitelných zdrojů (tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody a elektrická energie pro technologie) nesmí překročit 60 kWh/(m2.a).
Plusový dům
Dům, který během roku vyrobí více energie, než sám spotřebuje. Přebytky energie, zpravidla elektřiny, jsou dodávány do elektrické sítě.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy nahradil dříve užívaný „Energetický průkaz budovy“ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., který však hodnotil budovu pouze z hlediska potřeby energie na vytápění.
Studie proveditelnosti (feasibility study)
je spolehlivým nástrojem pro vyhodnocení podnikatelského záměru, včetně různých variant řešení a zhodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Investorovi slouží jako podklad pro výběr nejvhodnější varianty – poskytne mu základní ekonomické a technické informace pro kvalitní rozhodnutí o investici. Studie proveditelnosti optimalizuje technické, finanční, organizační a majetkové řešení a následné provozování projektu.
Existuje-li více investičních alternativ a vypracování podrobné studie proveditelnosti pro každou z nich by bylo příliš nákladné, lze jako mezistupeň mezi studií podnikatelských příležitostí a studií proveditelnosti doporučit zpracování tzv. předběžné studie proveditelnosti (pre-feasibility study), která zhodnotí základní alternativy a parametry záměru a pomůže projekt lépe specifikovat.
systém BREEAM

Systém BREEAM hodnotí devět kategorií, jejichž vliv na výsledné hodnocení je vážený podle jejich relativního vlivu na životní prostředí:

více »
systém LEED

Systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pro hodnocení šetrných budov je LEED je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Hodnotí budovu při jejím vzniku nebo při pozdějším provozu z hlediska dopadů na okolí, spotřeby vody a energie, použitých materiálů, kvality vnitřního prostředí a uživatelských kvalit nutných pro efektivní práci.

více »
Tepelná ztráta
Únik tepla z určitého objektu nebo zařízení do okolí. Jde tedy o nevyužité teplo. Tepelné ztráty lze snížit tepelnou izolací, eliminací tepelných mostů a vazeb, utěsněním objektu apod. Tepelné ztráty se zjišťují tzv. termovizí.
Vzduchotěsnost budovy
Těsnost budovy je důležitým požadavkem pro nízkoenergetické a pasivní domy. Do domu nesmí pronikat nežádoucí vzduch spárami ve stěnách, okolo oken, ze sklepa, otevřeným krbem atd., jinak dochází k nežádoucímu a zcela nekontrolovatelnému nárůstu spotřeby tepla na vytápění. Dostatečné větrání těchto budov je zajištěno tzv. řízeným větráním s rekuperací (zpětným využitím) tepla.

« | 1 | 2