EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Dotace a financování energetických projektů

Komu je služba určena?

  • zájemci o dotaci z národních i evropských programů
  • podnikatelé
  • obce
  • vlastníci budov
  • fyzické osoby, domácnosti

Víte o dotacích, že...

Ekowatt v uplynulých letech zpracoval více než 200 posouzení instalací obnovitelných zdrojů, zateplení objektů či novostaveb v pasivním standardu pro dotační programy ze Státního fondu životního prostředí?

Také zpracoval téměř 100 energetických auditů budov (bytových domů, škol, poliklinik, veřejných budov, výrobních podniků aj.), které byly podkladem pro podání žádosti o podporu z dotačních titulů PANEL , Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikání a inovace - EKO-ENERGIE apod.

Získané zkušenosti ze zpracování studií, komunikace s žadateli i projektanty uplatňujeme při kompletním zpracování a podání žádostí do dotačních titulů.

energetických auditů budov

Žádáte o grant, dotaci úvěr či jinou finanční podporu? Potřebujete nezávislý odborný posudek Vašeho projektu?

Nabízíme Vám kompletní servis - přípravu žádosti k podání, včetně zpracování energetického auditu, zajištění projektové dokumentace a další podporu.

EkoWATT jako uznávaná a nezávislá poradenská a expertní společnost zpracovává odborné posouzení záměrů a projektů pro potřeby finančních institucí (dotačních fondů, nadací, bankovních institucí), státních orgánů a také oponentní posudky v oboru energetiky. Jedná se zejména o zpracování posudků a studií pro účely dotační podpory z těchto programů a fondů:

a také pro bankovní úvěry na energetické investice a další účely.

Aktuálně:

OPŽP

Rádi bychom vás informovali, že byla otevřena pravděpodobně poslední šance na získání dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro veřejné budovy. Tuto dotaci až do výše 90% uznatelných nákladů lze využít na:

  • rekonstrukci zdroje vytápění nebo výměnu za nový zdroj. Tedy náhrada stávajícího kotle za nový s nízkoemisními parametry. Např. starý uhelný kotel za nový uhelný kotel, plynový kotel, kotel na biomasu či další paliva. Zároveň s výměnou zdroje je možné zateplit budovu.
  • rekonstrukci centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných. V této oblasti lze získat dotaci na výstavbu nového centrálního zdroje tepla (CZT) včetně nově budovaných rozvodů a rozšíření stávajících rozvodů, rekonstrukce stávajících rozvodů.
    Rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv.
  • výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Zároveň s výměnou zdroje je možné zateplit budovu.

Výzvy se vztahují na všechny veřejné budovy, tedy např. školy, školky, kulturní domy, domovy důchodců a další objekty sociální péče atp. Kriteriem pro výběr projektů je dosažené snížení emisí a měrné náklady na toto snížení.
Nabízíme Vám kompletní servis - přípravu žádosti k podání, včetně zpracování energetického auditu, zajištění projektové dokumentace a další podporu. Naše služby zahrnují i následné sledování osudu žádosti, doplnění požadovaných podkladů apod.
Se zpracováním auditů a žádostí v programu OPŽP máme bohaté zkušenosti. Pokud nemáte zpracován projekt rekonstrukce, pomůžeme Vám i s jeho přípravou.

Výzvy budou otevřeny do 19. srpna 2011 a do 30. listopadu 2011, ale doporučujeme s přípravou a podáním žádosti neotálet.
Přehled relevantních výzev:


Výzva

Obsah

Nejzazší termín podání žádosti

XXVI. výzva
Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

30. listopadu 2011

XXVII. výzva
Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie

19. srpna 2011

Bližší informace o programu naleznete na www.opzp.cz

NOVÝ PANEL

Od 04. dubna 2011 lze opět podávat žádosti o podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů v programu NOVÝ PANEL, který spravuje Státní fond rozvoje bydlení. Více informací o programu zde.Posudky a studie vám zpracují naši odborníci, kteří jsou registrovaní poradci Národního registru poradců CzechInvest v oboru energetika se specializací na tvorbu podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, investiční plánování, projektové a strategické řízení a řízení změn, akreditovaní poradci EKIS a energetičtí auditoři schválení Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

Související služby

Energetický audit budov

Energetický audit navrhne opatření na úspory energie v budově.

Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

Úspory energie ve výrobě, skladovacích a logistických centrech a administrativních budovách s možností optimalizace spotřeby energií a provozních a investičních nákladů.

Poradenství pro malé a střední podniky

Tvorba podnikatelských záměrů, strategické a projektové řízení pro malé a střední podniky

Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

Důkladné vyhodnocení podnikatelského záměru je základem dobré investice.

další služby >>