EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Energetická inspekce nemovitostí

Komu je služba určena?

 • Zájemce o koupi bytu
 • Prodejce bytu
 • Realitní kancelář
 • Developer

Objekty, pro které je určena

 • Byty
 • Rodinné domy

Víte o PENB, že...

EkoWATT od ustanovení povinnosti hodnotit energetickou náročnost budov formou Průkazu (PENB), jehož náležitosti upravuje vyhláška 148/2007 Sb., jej již zpracoval pro více než 200 objektů? A to nejen pro rodinné a bytové domy, ale i pro novou moderní výstavbu, rekonstruované či historické objekty.

PENB  jsme již zpracovávali např. pro administrativní budovy, obchodní centra, polyfunkční objekty, výrobní podniky, školy, polikliniky aj.

Víte, kolik zaplatíte za energie?

Znáte výši hypotečních splátek – víte ale, kolik zaplatíte za energie?

Naši specialisté vám pomohou určit energetickou náročnost, náklady na energie a doporučit cesty k jejich snížení. Pokud chystáte rekonstrukci, získáte lepší představu o jejím rozsahu.

Při prohlídce nemovitosti se zaměříme na:

 • dodržení stavebních norem z hlediska bezpečnosti, tepelné ochrany
 • kontrolu tepelných mostů
 • stav a kvalitu vytápěcího systému, ohřevu vody, větrání
 • účinnost regulace
 • životnost jednotlivých technických zařízení

Po prohlídce získáte písemnou zprávu obsahující:

 • návrh na odstranění zjištěných závad
 • odhad nákladů na nutné opravy
 • odhad nákladů na vytápění, ohřev vody, elektřinu
 • návrh na snížení nákladů na všechny druhy energií
 • doporučení k energeticky vědomé rekonstrukci

Ceny od 5000 do 10000 tis. Kč, podle typu a velikosti bytu

U novostaveb doporučujeme dále:

 • kontrolu projektové dokumentace z hlediska tepelné ochrany budovy
 • kontrolu správnosti Průkazu energetické náročnosti budovy

U rekonstrukcí doporučujeme dále:

 • optimalizaci projektu rekonstrukce z hlediska investičních a budoucích provozních nákladů

Ve speciálních případech lze provést:

 • měření termovizní kamerou,
 • měření těsnosti budovy (blower-door test)
 • měření radonu
 • měření kvality vnitřního vzduchu
Ceny dohodou

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

další reference >>

SLOVNÍČEK POJMŮ

Měrná potřeba tepla na vytápění
Potřeba tepla na vytápění vztažená na metr čtverečný vytápěné plochy a rok (kWh/ m2.a). Jedná se o veličinu, která se používá pro kvalifikování úspornosti domu. Je to jeho vlastnost, která vychází z jeho tepelně-izolačních vlastnosti a způsobu větrání a nemá na ní vliv účinnosti zdroje vytápění či rozvodů tepla.
Vzduchotěsnost budovy
Těsnost budovy je důležitým požadavkem pro nízkoenergetické a pasivní domy. Do domu nesmí pronikat nežádoucí vzduch spárami ve stěnách, okolo oken, ze sklepa, otevřeným krbem atd., jinak dochází k nežádoucímu a zcela nekontrolovatelnému nárůstu spotřeby tepla na vytápění. Dostatečné větrání těchto budov je zajištěno tzv. řízeným větráním s rekuperací (zpětným využitím) tepla.
Tepelná ztráta
Únik tepla z určitého objektu nebo zařízení do okolí. Jde tedy o nevyužité teplo. Tepelné ztráty lze snížit tepelnou izolací, eliminací tepelných mostů a vazeb, utěsněním objektu apod. Tepelné ztráty se zjišťují tzv. termovizí.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy nahradil dříve užívaný „Energetický průkaz budovy“ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., který však hodnotil budovu pouze z hlediska potřeby energie na vytápění.
Blower-door test
Test vzduchotěsnosti budovy. Používá se pro ověření kvality provedení stavby nízkoenergetického nebo pasivního domu, pro které je vzduchotěsnost důležitou podmínkou. Po uzavření všech otvorů (oken, dveří, komínových průduchů apod.) se do otvoru vstupních dveří instaluje ventilátor a zbývající prostor dveří se zakryje fólií. Ventilátor dům "napumpuje" vzduchem a měří se rozdíl tlaků uvnitř a venku.

Související služby

Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

Optimalizace projektu novostavby nebo rekonstrukce domu ušetří až desítky procent provozních nákladů na energie.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Energetický průkaz budovy (PENB) dá jasnou informaci o energetické náročnosti domu.

Výpočet tepelných ztrát budovy

Výpočet tepelných ztrát odpoví na otázku, jak dimenzovat zateplení či vytápění.

Kontroly klimatizací

Zákon č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 277/2007 Sb. ukládá povinnost vlastníkům a provozovatelům budov s klimatizačními systémy s příkonem vyšším jak 12 kW provádět s intervalem 4 roky kontrolu těchto systémů s platností od 1.1.2009.

Termovizní měření

Kudy skutečně utíká teplo odhalí termovizní kamera.

Stavební fyzika: Analýza „2D“ stavebních detailů a konstrukcí

Chcete zabránit únikům tepla a tím vyšším nákladům za energie? Chcete předejít budoucím problémům s mapami vlhkosti či dokonce plísněmi?
Nabízíme spolupráci při vývoji konstrukčních detailů, posouzení kondenzace uvnitř konstrukce či výpočet souhrnné přirážky k průměrnému součiniteli prostupu tepla obálky budovy.

další služby >>