EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Termovizní měření

Komu je služba určena?

  • vlastníci budov
  • průmyslové podniky

Objekty, pro které je určena

  • všechny typy budov
  • průmyslové provozy
  • elektrozařízení

Měření pomocí termovizní kamery se používá pro:

  • zjištění skutečných tepelně-technických vlastností budov
  • v průmyslu - pro zjišťování tepelných ztrát a diagnostiku možných poruch a havárií ve výrobě
  • pro diagnostiku možných závad elektrozařízení a rozvodů

Termovize budov

Termovizní (infračervené) snímkování budovy odhalí místa, kudy z budovy uniká teplo - tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizní zjistíme skutečný tepelně-technický stav budovy, který vždy nemusí odpovídat stavebně-technické dokumentaci. Termovizní snímky tak mohou být velmi dobrým podkladem pro projekt rekonstrukce a zateplení staršího domu, mohou posloužit také jako kontrola kvality stavebních prací. Dále mohou být například použity také pro kontrolu funkčnosti podlahového vytápění.

Termovizní snímek panelového domu - patrné jsou poruchy v konstrukci domu. Termovizní snímek rodinného domu - únik tepla dveřmi a poruchou v konstrukci domu.

Pomocí termovize získáme snímek s rozložením povrchových teplot na plášti budovy. Aby bylo měření efektivní, je třeba jej provádět za chladného počasí a budova musí být zároveň vytápěna. Nejlepších výsledků dosahuje při maximálním rozdílu vnitřní a venkovní teploty. Vhodná venkovní teplota pro provádění termovizního měření budovy je do +5 °C, lépe však do 0 °C.

Termovize v průmyslu

Využití termovize v průmyslu je především v těch odvětvích, kde se pracuje s teplem (teplárenství) a nebo tam, kde při poruchách ve výrobě dochází k zahřátí. Pomocí termovizního měření lze jednak snadno a rychle odhalit místa úniku tepla pro účely snížení tepelných ztrát, a jednak diagnostikovat místa možných závad, poruch a havárií ve výrobě.

Termovize elektrozařízení

Termovizní měření může velmi dobře sloužit také pro kontrolu elektrických zařízení a rozvodů během provozu - není tedy nutná odstávka. Jeho využití je především pro prevenci možných závad elektrozařízení, které by jinak nebyly včas odhaleny a mohly by způsobit například požár.


Máte-li zájem o termovizní měření, kontaktujte nás na tel: +420 266 710 247.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

Související služby

Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

Optimalizace projektu novostavby nebo rekonstrukce domu ušetří až desítky procent provozních nákladů na energie.

Energetický audit budov

Energetický audit navrhne opatření na úspory energie v budově.

Výpočet tepelných ztrát budovy

Výpočet tepelných ztrát odpoví na otázku, jak dimenzovat zateplení či vytápění.

Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

Úspory energie ve výrobě, skladovacích a logistických centrech a administrativních budovách s možností optimalizace spotřeby energií a provozních a investičních nákladů.

Řízení energetických úspor, Monitoring a Targeting

Energetický management zajistí významné, rychlé a zároveň dlouhodobé snížení spotřeby energií.

další služby >>