EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Řízení energetických úspor, Monitoring a Targeting

Komu je služba určena?

 • podniky
 • obce
 • vlastníci a provozovatelé administrativních, bytových a dalších budov

Objekty, pro které je určena

 • výrobní provozy (průmyslové i zemědělské)
 • skladovací haly, logistické areály
 • administrativní a další nebytové budovy
 • větší bytové domy budovy
 • novostavby i rekonstrukce větších budov

Správné cíle, vhodné nástroje a pravidelná kontrola jsou předpoklady k dosažení pozoruhodných výsledků.

Monitoring a Targeting (M&T) je efektivní a praxí prověřená metoda energetického řízení používaná pro systematické zvyšování energetické účinnosti. Jejím zavedením lze dosáhnout významného, rychlého a zároveň dlouhodobého snížení spotřeby energií a s tím spojených nákladů, emisí skleníkových plynů (oxidu uhličitého) a dalšího znečištění. Metoda Monitoring a Targeting se používá především pro řízení spotřeby energií ve výrobním procesu, aplikovat ji lze ale také při snižování energetické náročnosti budov.

Monitoring a Targeting spočívá ve strukturovaném přístupu k energetickému řízení, který je založen na systematickém měření a analýze skutečné spotřeby energií (Monitoring), stanovení cílových hodnot spotřeby energií, průběžném vyhodnocování reálné spotřeby z hlediska cílových hodnot (Targeting) a průběžné realizaci opatření k dosažení úspor. Pravidelnou kontrolou realizace dosažených výsledků lze potom dosáhnout požadované rychlé návratnosti vložených prostředků, která bývá běžně do 6–12 měsíců. Monitoring a Targeting lze charakterizovat také jako kontinuální a dynamický přístup k energetickému auditu.

Mezi hlavní přínosy metody Monitoring a Targeting patří:

 • skutečné dosažení úspor energií a zamezení plýtvání
 • snížení provozních nákladů
 • zvýšení kvality výroby a konkurenceschopnosti
 • zlepšení plánování, řízení a rozpočtování
 • snížení produkovaného znečištění, nižší dopady na životní prostředí

Monitoring a Targeting je rovněž vhodným nástrojem pro úspěšnou implementaci systémů environmentálního řízení (EMAS, ISO 14001) nebo aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) v rámci integrované prevence a omezování znečištění. Na snížení energetické náročnosti výroby pomocí metody M&T lze navíc získat finanční podporu ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

K dosažení stanovených cílů spotřeby energií se v rámci M&T využívají zejména beznákladová a nízkonákladová opatření s krátkou dobou návratnosti, i když možné je navrhovat a posuzovat i investiční opatření k dosažení úspor. Klíčové z hlediska dosažení úspěchu je stanovení reálných cílů energetických úspor. Při jejich navrhování EkoWATT využívá bohatých zkušeností získaných při zpracování energetických auditů a optimalizací energetických systémů.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

SLOVNÍČEK POJMŮ

Monitoring a Targeting
Metoda energetického řízení, pomocé které lze účinně dosáhnout významného, rychlého a zároveň dlouhodobého snížení spotřeby energií a s tím spojených nákladů, emisí skleníkových plynů (oxidu uhličitého) a dalšího znečištění.

Související služby

Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

Optimalizace projektu novostavby nebo rekonstrukce domu ušetří až desítky procent provozních nákladů na energie.

Energetický audit budov

Energetický audit navrhne opatření na úspory energie v budově.

Dotace a financování energetických projektů

Pomůžeme vám se získáním dotace - programy EKO-ENERGIE, OPŽP, PANEL, SFŽP.

Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

Úspory energie ve výrobě, skladovacích a logistických centrech a administrativních budovách s možností optimalizace spotřeby energií a provozních a investičních nákladů.

Poradenství pro malé a střední podniky

Tvorba podnikatelských záměrů, strategické a projektové řízení pro malé a střední podniky

Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

Důkladné vyhodnocení podnikatelského záměru je základem dobré investice.

Termovizní měření

Kudy skutečně utíká teplo odhalí termovizní kamera.

další služby >>