EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

O EkoWATTu

Vybrané reference

 • Anděl Media Centrum
 • Akademie věd ČR
 • BILLA
 • Donaldson Czech republic
 • IKEA
 • JRD
 • Metrostav
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Národní knihovna
 • Obec Boží dar
 • Palác Myslbek
 • Penny Market s.r.o.
 • Policie ČR
 • Poliklinika Prosek
 • Pražská energetika, a.s.
 • Plzeňský Prazdroj, a. s.
 • Sekyra Group
 • Skanska Property CR
 • Úřad vlády ČR
 • ZOO Praha
 • EKIS

  Na provoz poradenských středisek EKIS finančně přispívá Ministerstvo průmyslu a obchodu z dotačního programu EFEKT.

  EkoWATT je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. Založena byla v roce 1990 jako nevládní nezisková organizace (občanské sdružení). Za dobu svého fungování se EkoWATT vyvinul v profesionální poradenskou a expertní společnost, jejíž výsledky jsou oceňovány v českém i mezinárodním měřítku. Naše poradenská střediska EKIS patří mezi nejnavštěvovanější a nejlépe hodnocená v ČR.

  Vize, poslání

  Vizí EkoWATTu je energetická soběstačnost budov, obcí, měst a regionů, a také výrobních provozů a dalších energetických systémů. Soběstačnost energetických služeb musí být v budoucnosti trvale udržitelná a každému dostupná. Naše vize je na současnou dobu sice odvážná, nicméně do budoucna perspektivní a jediná možná.

  Posláním EkoWATTu je podporovat účinné a ekologicky šetrné využívání energetických zdrojů. Poskytujeme kvalitní a nezávislé poradenství. Pomáháme klientům k lepšímu a efektivnímu rozhodování. Chceme být spolehlivým poradenským partnerem. Inovujeme – děláme věci, které ještě nejsou.

  Činnost EkoWATTu

  K naplnění svého poslání se EkoWATT věnuje zejména těmto aktivitám:

  • Příprava energetických expertiz, koncepcí, auditů, studií a analýz vztahů mezi energetikou, ekonomikou a životním prostředím
  • Expertní podpora projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
  • Výzkum a vývoj v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
  • Poradenství a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta zaměřená na účinné a ekologicky šetrné využívání energií
  • Informační a publikační činnost

  Od roku 1996 EkoWATT poskytuje bezplatné energetické poradenství v rámci sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) a provozuje středisko EKIS v Praze a v Českých Budějovicích. Je také provozovatelem specializovaného energetického portálu www.energetika.cz.

  Naše služby využívají například architekti a projektanti, státní instituce a neziskové organizace, města a obce, školy a nemocnice, výzkumné ústavy, bytová družstva a vlastníci nemovitostí, podnikatelé, firmy, zemědělské a průmyslové podniky, zahraniční a mezinárodní instituce a výzkumná centra a také široká veřejnost.

  Hlavní hodnoty a principy naší činnosti

  • Nestrannosti a nezávislost - poradenskou a expertní činnost poskytujeme nezávisle na komerčních firmách, neupřednostňujeme žádného z výrobců či prodejců technologií, řídíme se výhradně odborným hlediskem.
  • Odbornost, profesionalita a spolehlivost - dbáme na vysokou kvalifikaci našich pracovníků, odborné znalosti a zkušenosti, kvalitu práce a soustavné a systematické vzdělávání a získávání nejnovějších informací a poznatků v oboru.
  • Inovace - přicházíme s inovativními návrhy a přístupy, realizujeme zcela nové projekty a výzkumné záměry.
  • Vnitřní kultura a kvalitní fungování organizace - EkoWATT CZ s. r. o. je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001.
  • Principy environmentálního managementu a udržitelné spotřeby - v roce 2007 se EkoWATT CZ s. r. o. stal držitelem certifikátu ISO 14001.
  • V rámci Systému integrovaného managamentu (ISO 9001 a ISO 14 001) byla vedením společnosti definována a schválena Politika kvality a životního prostředí

  V roce 1996 EkoWATT obdržel cenu The Sasakawa Peace Foundation Environmental Award za projekt Ekologizace a optimalizace energetického hospodářství obce Boží Dar.