EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Územní energetické koncepce, energetika regionů, měst a obcí

Komu je služba určena?

  • kraje
  • mikroregiony
  • města
  • obce

Objekty, pro které je určena

  • územní celky (obce, regiony)

Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v příslušném území – kraje, mikroregionu, města, obce či jiného územního celku.

EkoWATT má zkušenosti se zpracováním územních energetických koncepcí, energetických generelů obcí, měst a krajů, včetně akčních plánů a programů snižování emisí. Na územním energetickém plánování se podílí i metodicky – je zpracovatelem Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti obnovitelných zdrojů energie pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování a energetických generelů.

Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství v tomto území s výhledem na delší období (zpravidla dvaceti let). Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu daného území a z potřeb hospodářského a společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Územní energetická koncepce je definována zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a její podrobné náležitosti určuje příslušné nařízení vlády (195/2001 Sb.). Povinnost zpracovat Územní energetickou koncepci zákon ukládá krajům, hlavnímu městu Praze a statutárním městům.

Územní energetickou koncepci potom podrobněji rozpracovává Akční plán (AP), který bývá formulován pro kratší, zhruba pětileté období. Akční plán slouží jako nástroj pro vlastní realizaci Územní energetické koncepce a programů a projektů z ní vycházejících a pro zapojení klíčových skupin (samosprávy, účastníků energetického trhu, odborníků,…) do jejich realizace. V návaznosti na Územní energetickou koncepci se dále zpracovávají také programy snižování emisí a imisí znečišťujících látek.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

Související služby

Energetický audit budov

Energetický audit navrhne opatření na úspory energie v budově.

Dotace a financování energetických projektů

Pomůžeme vám se získáním dotace - programy EKO-ENERGIE, OPŽP, PANEL, SFŽP.

Poradenství v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby budov

Poradíme vám, jak postupovat a jak zajistit, aby Vás nízkoenergetický či pasivní dům nevyšel příliš draho.

Řízení energetických úspor, Monitoring a Targeting

Energetický management zajistí významné, rychlé a zároveň dlouhodobé snížení spotřeby energií.

další služby >>