EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Reference  ::  Dotace a financování energetických projektů  :: 

Reference

Dotace a financování energetických projektů

Reference Zadavatel Rok

Žádost o podporu na realizaci úspor ve veřejných budovách - ZŠ Slavonice

Město Slavonice 2010

Žádost o podporu na realizaci úspor ve veřejných budovách - obec Hosín

Obec Hosín 2010
Posudek návratnosti zateplení v bytovém domě Kaplická 17, Český Krumlov Společenství vlastníků bytů Kaplická 17, 18 2008
Byt DM5 - Dolní Měcholupy JRD s.r.o. 2008
Lesní škola Jezírko - dostavba areálu Lesní škola Jezírko - Lipka 2008
Zpráva o posouzení fotovoltaické elektrárny 20 kWp ZŠ Kněžmost Obec Kněžemost 2008
Posudek možnosti instalace tepelného čerpadla v Hotelu Jenišov Hotel Jenišov 2007
Vybrané projekty doporučené pro finanční podporu agentuře CCAP Center for Clean Air Policy 1994
Posudek změny spotřeby a nákladů na vytápění, Základní škola Vyškov Základní škola Vaškov, Letní pole 2007
Tepelně-technické parametry konstrukcí budovy BBC-G Atelier 8000 spol. s.r.o. 2007
Odborný posudek předávací stanice PS 210 U Pramene 434/4, Praha 4 SVJ Praha 4 2007
Posudek Plazmové elektrárny/spalovny, projekt Rembrandt Regionální energetická agentura Kladno 2006
Oponentní posudek publikace Kol. autorů: Pasivní domy 2006. Centrum pasivního domu, Brno 2006 Centrum pasivního domu 2006
Zhodnocení součinitele prostupu tepla konstrukce a návrh jeho zlepšení Atelier 8000 spol. s r.o. 2006
Posudek návratnoisti zateplení v bytovém domě Čéčova 23, 25 České Budějovice Otakar Čermák 2006
Posudek pro oponenta pro závěrečné oponentní řízení projektu fondu rozvoje vysokých škol Mgr. Jana Kalčevová 2006
Posudek realizace MVE Bulhary - řeka Dyje, ř. km 39,872 International Finance Corporation 2005
Oponentní posudek k projektu VaV-SN/174/05
"Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie"
Czech RE Agency, o.p.s. 2005
Posudek realizace MVE Zelená louka - Trutnov -Tok Úpa (ř. km. 51,680) International Finance Corporation 2005
Expert opinion on realization of Small Hydro Power Plant SHPP Bulhary - Dyje River (at 39.872 river kilometers) International Finance Corporation 2005
Oponentní posudek řešení projektu VaV-1I-3-5-II-01 Czech RE Agency, o.p.s. 2005
Posudek návratnosti zateplení v bytovém domě Čéčova 25, 26 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Čéčova 25, 26 2005
Posudek rekonstrukce kotelny administrativního objektu Policie ČR Kongresová 2/1666 Ministerstvo vnitra ČR 2004
Oponentní posudek ke zprávě Metodická příručka výpočtu uznatelných nákladů k opatření Energetika Operační program průmysl a podnikání ENVIROS,s.r.o. 2004
Posouzení nákladů na vytápění tepelnými čerpadly budovy tělocvičny Kuncova č.p. 1617, Praha 13 Městská část Praha 13 2004
Závěrečné vyhodnocení podpořené akce pro bytový dům Notečská 563, 564, 565, Praha - Bohnice bytové družstvo Notečská 2004
Oponentní posudek ke zprávě Využití biomasy pro energetické účely v České republice Česká energetická agentura 2004
Posudek využití jezového stupně LIBOČANY - tok Ohře ř. km 90, 85 pro výstavbu MVE IFC 2004
Posudek kotelny na spalování biomasy ve firmě FITMIN, a.s., Helvíkovice International Finance Corporation 2004
Expert opinion on biomass-burning boiler at FITMIN, a.s., Helvikovice International Finance Corporation 2004
Posouzení studie: Katalog - úspory energie při štítkování Česká energetická agentura 2002
Oponentní posudek závěrečné zprávy dílčí etapy 03-01
Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy výzkumného úkolu VAV 320/3/99
Česká energetická agentura 2002
Odborný posudek projektu rozšíření Elektronického poradenského střediska I-EKIS. Česká energetická agentura 2002
Odborný posudek projektu VAV/320/6/00 v průběhu řešení v roce 2002 Asociace pro využití OZE 2002
Posouzení projektu domu s pečovatelskou službou a doporučení ke snížení spotřeby energie Město Spálené Poříčí 2001
Solární systém pro městské lesy Volary, spol. s r.o. Městské lesy Volary, spol. s r.o. 2001
Energetický a ekonomický posudek Sítná 3106 REA KLADNO s.r.o. 2001
Otopná soustava a spotřeba tepla na vytápění v bytě č. 57, Vítězná 2958, Kladno - Rozdělov : Energetický posudek REA Kladno, s.r.o. 2001
Posudek změny vytápění rodinného domu Třemblaty č.p. 10 Jaroslav Novotný 2000
Holešovické mlýny - Posouzení kondenzace v obvodových konstrukcích a vyhodnocení vlivu tepelných mostů CMC architects, a.s. 2000
Energeticko ekonomický posudek pro zateplení bytového domu Vavřenova 1170/8, Praha 4 Bytové družstvo občanů Vavřenova 2000
Příprava výběrového řízení pro zateplení bytového domu Vavřenova 1170/8, Praha 4 Bytové družstvo občanů Vavřenova 2000
Posouzení závěrečné zprávy "Vytápění tepelnými čerpadly" Česká energetická agentura 2000
Posouzení závěrečné zprávy dílčí etapy výzkumného projektu : Etapa 03-02: Osvěta a informatika využívání biomasy VÚKOZ Průhonice - Oddělení fytoenergetiky 2000
Posouzení studie "Elektrické rozvody" Česká energetická agentura 2000
Posouzení práce: Sborník technických řešení malých vodních elektráren Česká energetická agentura 2000
Odborné posouzení vhodnosti výroby paliva pěstováním rychlerostoucích rostlin v lokalitách Vrbno a Mračov a možnosti následné realizace spalování biomasy v lokalitách Vrbno a Kadov DUFF s.r.o. 2000
Posouzení studie: Zhospodárnění elektrického přímotopného vytápění v obytných budovách Česká energetická agentura 2000
Pracovní dokument pro řešení jednotné metodiky k označování spotřebičů energetickými štítky v návaznosti na návrh změn zákona o hospodaření s energií Česká energetická agentura 1999
Posouzení projektu Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely, Využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech Ministerstvo životního prostředí ČR 1999
Posouzení studie: Základní podklady, využití štítkování a sjednocení postupu při energetickém auditorství v oblasti úspory elektřiny Česká energetická agentura 1999
Zhodnocení možnosti dohřívání vody bazénu v autocampu Běšiny tepelným čerpadlem nebo solárním systémem SEVEn 1998
Rodinný dům s tepelným čerpadlem a slunečními kolektory SOLARGLAS Ing. Arch. Zdeněk Flemming. 1998
Posouzení studie "Reálné podmínky a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie včetně malé kogenerace v ČR do r. 2010 Česká energetická agentura 1998
Posouzení energetického generelu obce Jarošov Česká energetická agentura 1997

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect