EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Reference  ::  Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách  :: 

Reference

Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

Reference Zadavatel Rok

Nisa Business Center, Liberec

NBC 2014

Studie energetických úspor Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj, a. s. 2011

Optimalizační studie provozoven pekáren PAUL

LINE architektura s.r.o. 2011

Optimalizační studie budovy HiLase – Výzkumný ústav Akademie věd

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 2009

Energetická studie v budově Anděl Media Centrum na Smíchově

Business service 2000, s.r.o. 2007

Rešerše energetických možností využití obnovitelných zdrojů a úspor energie v projektu R6 Park v Jenči

Skanska Property Czech Republic, s.r.o. 2006

Návrh úsporných opatření v objektu velkoskladu BILLA v Modleticích u Prahy

BILLA, spol. s r.o. 2006
Studie I. Alternativních zdrojů přípravy teplé vody II. Zpětné využití dešťové vody CO & Schwender, s. r. o. 2008
Hodnocení obnovitelných zdrojů energie projektu "Obytný soubor Na Vackově" Praha 3 - Žižkov Metrostav Vackov a.s. 2008
Energetický audit podnikatelského záměru Fotovolatická elektrárna 67 kWp letiště Roudnice nad Labem Fotovoltaická, s. r. o. 2008
Energetický audit podnikatelského záměru: Fotovolatická elektrárna 1 MWp Šanov L-Contact s.r.o. 2008
Hodnocení energetické náročnosti projektu "Obytný soubor Na Vackově", Praha 3 - Žižkov Metrostav Vackov a.s. 2008
Tepelně-technické, energetické a ekonomické řešení objektu Správního pavilonu ZŠ Slivenec Úřad městské části Praha - Slivenec 2007
Energetický audit: Fotovoltaická elektrárna 60 kWp Senetín, okr. Kutná Hora M - Tech s. r. o. 2007
Energetický audit stávající výrobní haly Donaldson Czech Republic s.r.o., Klášterec nad Ohří Donaldson Czech Republic s.r.o. 2007
Energetický audit průmyslového podniku Kamax Turnov Kamax s.r.o. 2007
Energeticko ekonomická optimalizace výrobní haly společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o., provozovny v Klášterci nad Ohří Donaldson Czech Republic s.r.o. 2007
Energetický audit nové výrobní haly společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o., provozovny v Klášterci nad Ohří Donaldson Czech Republic s.r.o. 2007
Energetický audit Solární systém Sunstorm 33 Obec Homole I. in-Power s.r.o. 2006
Dvourozměrné stacionární pole teplot Bytový dům Batelov Bytové družstvo Batelo 2006
Možnosti vytápění haly lisovny v areálu Avia Letňany ESSA Czech spol. s.r.o. 2006
Solární systém 40 kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE ETL-Ekotherm, spol. s.r.o. 2006
Optimalizace energetického hospodaření administrativní budovy SMP Beroun SMP CZ, a.s. 2006
Energetický audit farmy větrných elelktráren Lesná II KOPT 2006
Větrná elektrárna Lesná II KOPT 2006
Úvodní studie možnosstí využití obnovitelných zdrojů energie ve společnosti RIGIPS s.r.o. RIGIPS, s.r.o. 2006
Větrná farma Stálky Sileka, s.r.o. 2006
Energetický audit větrné farmy Stálky Sileka, s.r.o. 2006
Základní analýza stavební části a části TZB průmyslového areálu Jeremiášova 870, Praha 5 ACI Reality, s.r.o. 2006
Energetický audit - solární systém, Penzion U Dračice, Albeř Marie Konečná 2006
Energetický audit závodu WALTER a.s. Jinonická 329, 150 07 Praha 5 - Jinonice OPTIMAL PRAHA, spol. s.r.o. 2005
Energetický audit Solární systém SunStorm 33 obec Čížová in - Power s.r.o. 2005
Solární systém 50 kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE EkoWATT 2005
Solární systém 500kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE EkoWATT 2005
Solární systém 50 kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE EkoWATT 2005
Studie podnikatelského záměru využití energie větru v lokalitě Šluknov (Království) WindWin, spol. s r.o. 2004
Energetický audit energetického hospodářství a studie proveditelnosti farmy větrných elektráren Boží Dar Obecní úřad Boží Dar 2004
Energetický audit energetického hospodářství a studie proveditelnosti pro záměr realizace CTZ na biomasu v obci Lazsko Obec Lazsko 2004
Předprojektová studie rekonstrukce TZB budovy Kongresová 2/1666, Praha 4 Ministerstvo vnitra ČR 2004
Studie podnikatelského záměru využití energie větru v lokalitách Šluknov (Království) a Šluknov (Rumburk). Windenergie, s.r.o. 2003
Energetický audit a studie proveditelnosti farmy větrných elektráren Boží Dar Obecní úřad Boží Dar 2002
Předběžný energetický audit výtopny na biomasu ve Smilkově INREPO s.r.o. 2000
Posudek podnikatelského záměru realizace výrobny ekologického paliva Verner EcoStar, s.r.o 2000
Energetický audit rekonstrukce zemědělské usedlosti TOMAS, spol. s r.o. 1999
Energetický audit malé vodní elektrárny Skalice nad Svitavou - varianta 2 - bez využití úvěru Petra Skoupilová 1999
Energetický audit na využití alternativních zdrojů pro SOU v Letovicích Střední odborná škola a Střední odborné učiliště L 1999
Energetický audit malé vodní elektrárny Nová Ves - Teplice Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 1999
Energetický audit malé vodní elektrárny Skalice nad Svitavou Petra Skoupilová 1999
Energetický audit malé vodní elektrárny jako zdroje pro výrobu papíru s rekuperací odpadního tepla v areálu firmy Ekopa, Papírna Potůčky EKOPA - papírna Potůčky 1999
Energetický audit pro instalaci tepelného čerpadla v panelovém bytovém domě v obci Boží Dar Obecní úřad Boží Dar 1998
Energetický audit malé vodní elektrárny v objektu vodojemu Jizerský Vrch pro Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 1998
Ekonomické vyhodnocení podnikatelského záměru vybudování výtopny na biomasu s CZT ve městě Vizovice Polmer s.r.o. 1998
Energetický audit malé vodní elektrárny pro Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 1997
Energetický audit pro instalaci tepelných čerpadel v objektech radnice a ČOV v obci Boží Dar Obecní úřad Boží Dar 1997
Alternativní řešení energetiky v podniku Sublima Březnice spalováním biomasy Center for Clean Air Policy 1996
Posouzení možností zásobování teplem areálu BILLA v Modleticích u Prahy včetně výstavby IV. etapy velkoskladu BILLA, spol. s.r.o. 2007
Posouzení zásobování teplem Café & Restaurant Slavia a.s. Café & Restaurant Slavia a.s. 2006
Návrh koncepce energeticky úsporného řešení velkoskladu Billa v Modleticích u Prahy, III. etapa BILLA, spol. s r.o. 2006
Základní posouzení možných úspor elektrické energie v budově Anděl Media Centrum na Smíchově Business Service 2000, s. r. o. 2006
Návrh zateplení a solárního systému pro rodinný dům Myslíč č. p. 19 Mirek Hřebecký 2005
Aktualizace ekonomických přínosů energeticky úsporných opatření v areálu NK ČR Enviros, s.r.o. 2004
Vyhodnocení opatření pro úspory energie v objektu radnice a Ekocentra obce Boží Dar v letech 1999 - 2004 Obecní úřad Boží Dar 2004
Vyhodnocení spotřeb tepla bytového domu Vavřenova 1170/8, Praha 4, po realizaci úsporných opatření Bytové družstvo občanů Vavřenova 2004
Emise energetických zařízení, jejich zjišťování a výpočty Česká energetická agentura 2002
Naměřené údaje z jednotlivých instalací zpracované podle metodiky Pražská energetika a.s. 2001
Analýza k návrhu struktury Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů. Česká energetická agentura 2001
K problematice využití energie větru pro výrobu elektrické energie 2001
Energetický audit a řízení obce - studie 2001
Kritéria pro systémové plánování obnovitelných energetických zdrojů Česká energetická agentura 2001
Reálné podmínky využití obnovitelných zdrojů energie v České republice a jejich praktické aplikace Západočeská univerzita - Fakulta elektrotechnická 2000
Vyhodnocení opatření pro úspory energie v objektu radnice obce Boží Dar Obecní úřad Boží Dar 1999
Vyhodnocení opatření pro úspory energie v objektu Ekocentra v obci Boží Dar Obecní úřad Boží Dar 1999
Dosavadní zkušenosti s provozem větrných elektráren v ČR. Katalog instalací VE SEVEn 1999
Dosavadní zkušenosti s provozem větrných elektráren a podmínky jejich budoucí konkurenceschopnosti na trhu s elektřinou v ČR. SEVEn 1999
Podklady pro "Poradenský manuál" pro produkty RADEK a DEUZ - Témata: Tepelná čerpadla, Biomasa, Větrná energetika, PV systémy Česká energetická agentura a.s. 1998
Rešerše zahraničních podpůrných programů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v zemích EU a dalších vybraných zemích Ministerstvo životního prostředí ČR 1998
Potential of Wind Energy Development in the Czech Republic Border Wind Ltd. 1998
Energetické hodnocení a návrh ohřevu zásobníkové nádrže Ekotechnik - inženýring 1998
Odhad potenciálu energie větru Šumavy SEVEn 1998
Návrh energetické rekonstrukce objektů Lesní správy a penzionu Daniela s cílem maximálního snížení spotřeby energií a dopadů na životní prostředí Obecní úřad Boží Dar 1997
Vyhodnocení ročního provozu energeticky rekonstruované budovy č.p. 173 v obci Boží Dar Obecní úřad Boží Dar 1997
Možné dopady přijetí návrhu Zákona o hospodaření s energií pro Glavunion a.s. Glavunion a.s. 1996
Možná opatření vládních orgánů ČR k podpoře obnovitelných zdrojů energie SEVEn 1996
Kvantifikace energetické návratnosti vybraných zařízení na využívání alternativních zdrojů energie Ministerstvo životního prostředí ČR 1996
Ekonomické hodnocení obnovitelných zdrojů energie SEVEn 1995
Ekonomické hodnocení obnovitelných zdrojů energie SEVEn 1995
Návrh na snížení nákladů na vytápění pomocí úspor energie a využití alternativních energetických zdrojů SEV Rýchorská bouda Správa KRNAP 1995
Národní program ozdravění ovzduší Obecní úřad Boží Dar 1995
Renewable energy Resources in the Czech Republic Energy Centre Prague 1995
Snížení emisí z vytápění budov ve Starém Městě pod Sněžníkem Obecní úřad Staré Město pod Sněžníkem 1994
Návrh vytápěcího systému pro dům Střediska ekologické výchovy VITA Středisko ekologické výchovy VITA 1993
Konkretizace nástrojů k dosažení cílů energetické politiky v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor, zahraniční zkušenosti, aplikace v ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 1993
Governmental Policy and Legislation, Technical Assessment of Wind Energy Potential; Cogeneration Potential as Related to Renewables; Directory of People, Organizations and Producers in Renewable Energy Center for Clean Air Policy 1993
Srovnání energetické politiky ČR s energetickou politikou Dánského království Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 1993
Alternative Sources of Elektricity and Heat - Potential in Czechoslovakia Greenpeace London 1992
Přehled obnovitelných zdrojů v Československu SEVEn 1992

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect