EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Služby  ::  Energetický audit fotovoltaické elektrárny  :: 

Energetický audit fotovoltaické elektrárny

Komu je služba určena?

  • podnikatelé
  • investoři

Víte o FVE, že ...

EkoWATT zpracoval v uplynulých 3 letech více než 400 energetických auditů fotovolataických elektráren nejen v CŘ ale i v SR. U více než 50 projektů FVE jsme zajišťovali technickou due diligence ve fázi výstavby spojenou s financování. Tyto bohaté zkušenosti nyní můžeme uplatnit při kontrolních měřeních stávajících elektráren.

Fotovoltaika na budovách

fotovoltaika.ekowatt.cz.

Energetický audit je vyžadován při žádosti o úvěr, případně i při žádosti o dotaci na projekt fotovoltaické elektrárny. Jde o dokument, který by měl nezávisle zhodnotit technické i ekonomické parametry projektu.

Specializovaný energetický audit

Energetický audit je navržen primárně ke hledání úspor energie v existujících budovách. Pro fotovoltaickou elektrárnu a jiné zdroje není zcela ideální. Vyhláškou předepsanou strukturu je nutno dodržet; je ale možné audit vhodně rozšířit tak, aby lépe vyhovoval potřebám investora. Dobře zpracovaný energetický audit může nahradit studii proveditelnosti, která je jednou z nejdůležitějších součástí vyhodnocení podnikatelského záměru.

Které řešení je lepší?

Energetický audit může porovnat různé typy elektráren, nebo obdobné typy od různých dodavatelů. Také lze porovnat použití panelů různých výrobců, s různou účinností a odlišnou cenou. Výsledkem je porovnání množných variant řešení z hlediska energetických i ekonomických zisků, mezi kterými se můžeme rozhodovat.


PVE s trackery má vyšší energetický zisk. Foto: EkoWATT
PVE s pevně umístěnými panely je levnější. Foto: EkoWATT

Víte, že…

Data o solární energii získaná z evropského systému PVGIS a z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se v konkrétní lokalitě mohou lišit až o 15 %? Data ČHMÚ pokládáme za spolehlivější, neboť se opírají o měření z meteorologických stanic.


Evropský systém PVGIS. Zdroj: PVGIS
Atlas podnebí ČHMÚ. Zdroj: ČHMÚ

Další možností je použítí vysoce přesných map společnosti Solargis, které jsou zalozeny na nejlepších dostupných solárních datech na trhu (studie Univerzity v Ženevě a International Energy Agency, únor 2011)

mapa Solargis
Solární mapa Evropy s vysokou přesností. Zdroj: Solargis

Ekonomika a financování projektu

Podle příslušné vyhlášky se ekonomika projektu v energetickém auditu počítá bez dotací a bez úvěru. Z hlediska investora je to k ničemu. Dobrý audit obsahuje i výpočet ekonomiky projektu v reálné situaci, a pokud možno také variantně, např. s různou výší úvěru, délkou splatnosti apod.

Víte, že ekonomiku projektu může zásadně ovlivnit reinvestice? Během dvacetileté životnosti může být nutné obnovit nosnou konstrukci, pořídit nové střídače, řídící systém aj. Toto je vhodné v rámci hodnocení ekonomiky podnikatelského záměru fotovoltaické elektrárny zohlednit.

Rizika projektu

Analýza rizik není povinnou součástí auditu. Banku i investora by však rizika mohla a měla zajímat. Snese projekt nečekané zvýšení investičních nebo provozních nákladů? Ohrozí projekt časový skluz při výstavbě? Co když vlivem počasí klesne produkce elektřiny?

Dobrý audit nezpracuje auditor, který se ptá "A kolik potřebujete, aby to vyšlo?". Dobrý energetický auditor nestojí na straně dodavatele, ale na straně zadavatele. Dobrý audit řekne i nepříjemné věci - aby investora varoval, a ne mu nasadil růžové brýle. Dobrý energetický audit se vyplatí.


Podrobnější informace o výrobě elektřiny ze slunce najdete na stránce Energie slunce - výroba elektřiny a Garanční měření a vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

další reference >>

SLOVNÍČEK POJMŮ

Energetický audit
Zjišťuje způsob a míru využívání energie v daném objektu (budově, výrobním provozu atp.), identifikuje potenciál úspor energie, navrhuje možná opatření k jejich dosažení a hodnotí ekonomickou návratnost těchto opatření. Povinnost zpracovat energetický audit stanovuje zákon 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu podrobně upravuje vyhláška 213/2001 Sb. a její novela č. 425/2004 Sb. V praxi bývá energetický audit vyžadován také při žádosti o dotaci či úvěr na financování energetického projektu (např. zateplování budovy, instalace obnovitelného zdroje energie apod.).

Související služby

Zdarma energetické poradenství EKIS

Nevíte si rady? Navštívte naši on-line poradnu nebo střediska v Praze a Českých Budějovicích.

Dotace a financování energetických projektů

Pomůžeme vám se získáním dotace - programy EKO-ENERGIE, OPŽP, PANEL, SFŽP.

Poradenství pro malé a střední podniky

Tvorba podnikatelských záměrů, strategické a projektové řízení pro malé a střední podniky

Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

Důkladné vyhodnocení podnikatelského záměru je základem dobré investice.

další služby >>

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect