EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Služby  ::  Studie denního osvětlení a doby oslunění  :: 

Studie denního osvětlení a doby oslunění

Komu je služba určena?

  • vlastníci nemovitostí dotčených výstavbou
  • investoři
  • projektanti
  • architekti

Objekty, pro které je určena

  • všechny typy budov

Dostatečné osvětlení interiéru je důležité nejen pro zajištění podmínek pro dobré vidění, ale je také důležitým předpokladem pro naši psychickou i fyzickou pohodu. Nedostatečné osvětlení a zvláště pak nedostatek přirozeného denního světla může vyvolávat i vážné zdravotní obtíže.

Studie denního osvětlení hodnotí úroveň denního osvětlení v posuzované místnosti. Rozdělením půdorysu místnosti je možné vymezit plochy vhodné pro trvalý pobyt osob při denním nebo při sdruženém osvětlení, tedy při kombinaci přirozeného denního a umělého osvětlení. Studie denního osvětlení umožňuje také posoudit vliv navrhované přístavby či sousední stavby na denní osvětlení stávajících interiérů a prověřit, zda stavba na pozemku souseda neovlivní negativně Váš dům či byt.

Studie doby oslunění hodnotí dobu oslunění bytů, rodinných domů případně venkovních ploch určených pro rekreaci. Umožňuje posoudit vliv navrhované přístavby nebo sousední stavby na oslunění interiérů stávajících domů nebo bytů. Studie doby oslunění stanoví, ve které denní době je místnost nebo pozemek osluněn.

Požadavky na úroveň denního osvětlení a na dobu oslunění jsou závazné podle vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu v návaznosti na normy ČSN 73 0580:99 Denní osvětlení budov a ČSN 73 4301:05 Obytné budovy. Studie denního osvětlení a studie doby oslunění se zpravidla zpracovává k vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení pro obytné budovy i pro budovy v sektoru služeb nebo průmyslu.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

Související služby

Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

Optimalizace projektu novostavby nebo rekonstrukce domu ušetří až desítky procent provozních nákladů na energie.

Energetický audit budov

Energetický audit navrhne opatření na úspory energie v budově.

Výpočet tepelných ztrát budovy

Výpočet tepelných ztrát odpoví na otázku, jak dimenzovat zateplení či vytápění.

další služby >>

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect