EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie  :: 

Publikace a studie

Publikace podle typu >>   Publikace podle tématu >>  

2023 

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

Jirí Beranovský, Karel Srdecný

Vydal: EkoWATT, 2023 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A4 / Počet stran: 30 / Stáhnout

Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

2018 

Výstavba energeticky úsporného domu pohledem odborníků

obrázek - Výstavba energeticky úsporného domu pohledem odborníků

Jiří Beranovský a kol.

Vydal: EkoWATT, 2018 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 4 / Stáhnout

Infolist shrnuje pohledy jednotlivých odborných profesí při stavbě energeticky úsporného domu - pohled architekta, projektanta, energetického experta, projektanta vytápění a vzduchotechniky a technického dozoru.

Energeticky úsporný dům - průvodce stavbou domu pohledem jednotlivých odborníků

obrázek - Energeticky úsporný dům - průvodce stavbou domu pohledem jednotlivých odborníků

Jiří Beranovský, Aleš Brotánek, Zdeněk Zikán, Petr Hamann, Petr Filip, Klára Burianová

Vydal: EkoWATT, 2018 / Formát: video 4 MB / Počet stran: 0

Při stavbě energeticky úsporných či pasivních domů spolu musí úzce spolupracovat jednotlivé profese - architekt, projektant, energetický expert, projektant vytápění a vzduchotechniky i technický dozor. Podívejte se na naše videa a stavbu domu z pohledu jednotlivých odborníků.

Stavba energeticky úsporného domu
https://youtu.be/jHD1ZBZORbM

Stavba energeticky úsporného domu ve 4 minutách
https://youtu.be/rSb_9QPHy64

Stavba energeticky úsporného domu - pohled architekta
https://youtu.be/GBnscZtufR4

Stavba energeticky úsporného domu - vytápění a větrání s rekuperací
https://youtu.be/NqpMyL-6jvc

Stavba energeticky úsporného domu - stavební dozor
https://youtu.be/otP440Mti1E

Jak vytápět pasivní dům

Ing. Karel Srdečný

2018 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 94 kB / Počet stran: 5 / Stáhnout

Naše energetická poradna často řeší s klienty otázku: čím nejlépe topit v pasivním domě?

2017 

Kvalita vzduchu v zařízeních sociálních služeb

Ing. Karel Srdečný

2017 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 74 / Počet stran: 3 / Stáhnout

Jaké je klima v domovech a pobytových zařízeních? Pohodu, vlídnost a přátelskost prostředí měřit neumíme. Víme však, že vzduch v místnostech, kde lidé dlouhodobě pobývají, by měl mít nějaké parametry. Chceme-li mít zdravé prostředí, je vhodné zajímat se o kvalitu vzduchu.
Článek shrnuje výsledky měření, která EkoWATT prováděl v několika sociálních zařízeních. Vždy šlo o domovy s trvalým pobytem dospělých klientů.

Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy. Informační list.

obrázek - Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy. Informační list.

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 2 / Stáhnout

Infolist „Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy“ přehledně popisuje postup při přípravě projektu a žádosti do programu Nová zelená úsporám a zejména úskalí a body, na které je třeba si dát při přípravě žádosti a následně při realizaci pozor.

Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě? Informační list

obrázek - Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě? Informační list

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 2 / Stáhnout

Informační list shrnuje obsah krátkého filmu. Vysvětluje na příkladech realizovaných pasivních domů hlavní zásady energeticky úsporné výstavby.

Stavíme dům - Jak postupovat. Informační list

obrázek - Stavíme dům - Jak postupovat. Informační list

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 7 / Stáhnout

Informační list shrnuje obsah krátkého filmu a popisuje jednotlivé body při přípravě projektu a následné výstavbě úsporného domu, tedy výběr pozemku, návrh tvaru domu a výběr materiálů, spolupráci s energetickým specialistou, architektem a projektantem a důležitost stavebního dozoru. Dále stručně zmiňuje postup a jednotlivé části stavebního řízení a konečně vhodnost právního zajištění celé výstavby.

Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD video, formát MOV, 500 MB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Video přehledně popisuje postup při přípravě projektu a žádosti do programu Nová zelená úsporám a zejména úskalí a body, na které je třeba si dát při přípravě žádosti a následně při realizaci pozor.

Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě?

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD krátký film, formát MOV, 1,7 GB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Krátký film ukazuje tři typy úsporných domů na příkladech. V prvním případě ukazuje pasivní novostavbu v realizovanou v programu NZÚ. Druhý příklad ukazuje energeticky vědomou rekonstrukci do téměř nízkoenergetického standardu. Třetí příklad ukazuje energeticky vědomou rekonstrukci podkroví na nízkoenergetický až pasivní standard.
Zároveň jsou vysvětleny základní principy výstavby úsporných domů – orientaci domu ke světovým stranám, orientaci oken, dispozici domu, zásady vytápění, větrání a ohřevu teplé užitkové vody. Věnuje se i jednotlivým detailům, např. použití žaluzií ke stínění oken či typickým stavebním a izolačním materiálům, které se v úsporných domech používají.
Všechny tyto základní prvky úsporných domů jsou názorně vysvětleny na příkladu pasivních rodinných domů v Koberovech na Trutnovsku, kde se nachází též vzorový pasivní dům.

Stavíme dům - Jak postupovat

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD krátký film, formát MOV, 744 MB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Krátký film popisuje jednotlivé body při přípravě projektu a následné výstavbě úsporného domu, tedy výběr pozemku, návrh tvaru domu a výběr materiálů, spolupráci s energetickým specialistou, architektem a projektantem a důležitost stavebního dozoru. Dále stručně zmiňuje postup a jednotlivé části stavebního řízení a konečně vhodnost právního zajištění celé výstavby.

Efektivní vytápění úsporných domů - stručně

Jiří Beranovský, Martin Jindrák, Veronika Bejvlová

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 0,9 MB / Počet stran: 8 / Stáhnout

Stručná verze publikace Efektivní vytápění úsporných domů

Efektivní vytápění úsporných domů

obrázek - Efektivní vytápění úsporných domů

Jiří Beranovský, Martin Jindrák, Veronika Bejvlová

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 10,5 MB / Počet stran: 55 / Stáhnout

Publikace Efektivní vytápění úsporných domů se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech. Cílovou skupinou jsou zejména stavebníci, ale i odborná veřejnost. Publikace funguje jako informační podpora vyhlašovaným programům, jako například Nová zelená úsporám apod. Publikace diskutuje a kriticky analyzuje jednotlivá možná řešení z různých hledisek: technického, uživatelského a ekonomického. Pro ekonomické hodnocení jsou použita obvyklá kritéria ekonomické efektivnosti. Zjištěné skutečnosti jsou přehledně shrnuty v závěrečném hodnocení.

Zhodnocení instalací nuceného větrání v rodinných a bytových domech

obrázek - Zhodnocení instalací nuceného větrání v rodinných a bytových domech

Ing. arch. Martin Šimůnek

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 9,1 MB / Počet stran: 59 / Stáhnout

Studie se zabývá zhodnocením stávajících realizací systémů nuceného větrání s rekuperací tepla v rodinných a bytových domech v České Republice. Celkem jedenáct realizací nuceného větrání je podrobně popsáno a vyhodnoceno. Důraz je kladen na osobní hodnocení uživatelů: zkušenosti s projektováním a realizací, zkušenosti s provozem a ovládáním systému nuceného větrání a s údržbou. Součástí studie bylo i měření koncentrace CO2 a spotřeby elektrické energie na provoz rekuperační jednotky. V závěrečném shrnutí jsou popsány zkušenosti uživatelů s provozem nuceného větrání, provozními režimy, ovladatelností, hlučností, prašností, čištěním rozvodů a rekuperátoru, regulací, pocitové relativní vlhkosti v interiéru, čidly a filtry. Studie je doplněna množstvím fotografií.

Úspory energií a nákladů v pobytových zařízeních sociálních služeb

obrázek - Úspory energií a nákladů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Karel Srdečný

2017 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 3,7 MB / Počet stran: 25 / Stáhnout

Studie se zaměřuje na opatření vedoucí ke snížení úspory energie v objektech sociálních služeb a zejména v pobytových zařízeních, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, stacionáře, hospice, Domovy mládeže atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k charakteru svého provozu, zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie (nepřetržité vytápění, vysoká spotřeba teplé vody) a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor. Náklady na energie (a vodu) tvoří v těchto zařízeních 5 až 10% celkového rozpočtu. Pro většinu zařízení sociální péče je problematika úspor energie problémem, pro který nemají potřebné odborné znalosti a informace.

2016 

Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

obrázek - Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

Petr Vogel

Vydal: EkoWATT, 2016 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 3 304 kB / Počet stran: 40 / Stáhnout

Cílem studie je pomoci vzniknout novým energetickým službám pro renovace budov.
Renovační potenciál rezidenčních budov, a s tím související úspora primárně energetických zdrojů, není v ČR ani zdaleka využíván. Doposud bylo renovováno asi 25 % rodinných a 40 % stávajících bytových domů, přičemž jde jak o dílčí renovace, tak o méně časté komplexní (hluboké) renovace. Přibližně 10 % českých domácností je ohroženo energetickou chudobou, tj. jedná se o takové domácnosti, které vydávají více jak 20 % svých celkových příjmů na energetické náklady domácnosti .
Klíčem ke vzniku a úspěchu energetické služby je zužitkovat motivační faktory pro renovace a pokrýt klíčové protirenovační bariéry.
Pokud nemá energetická služba zahrnovat pouze vysokopříjmové klienty, má být skutečně určena k velkému tržnímu zásahu, pak musí efektivně nabídnout zároveň kofinancování z půjčky. Inspirací pro podnikatelské subjekty jsou různé modely úspěšných stávajících energetických služeb v ČR nebo přenos zahraničních modelů do ČR.

Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

obrázek - Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

Jakub Wiesner, Richard Poul

Vydal: EkoWATT, 2016 / Formát: elektronická - PDF A4, 3 MB / Počet stran: 53 / Stáhnout

Cílem studie bylo zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.
Gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče) se mohou podílet významně na celkové spotřebě energie těchto budov. Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.

2015 

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

Karel Srdečný

Vydal: Magistrát hlavního města Prahy, 2015 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5, 13 362 kB / Počet stran: 71 / Stáhnout

Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

2014 

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

obrázek - Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

František Macholda, Karel Srdečný, Jan Pokorný

Vydal: EkoWATT, 2014 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 7041 kB / Počet stran: 80 / Stáhnout

Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objektya to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi malé. Vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.

Je úsporný dům opravdu úsporný?

obrázek - Je úsporný dům opravdu úsporný?

Jiří Beranovský, Jan Pokorný

Vydal: EkoWATT, 2014 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 7232 kB / Počet stran: 60 / Stáhnout

Publikace zkoumá na příkladu konkrétního rodinného domu ekonomickou návratnost v závislosti na investičních a provozních nákladech energeticky úsporné výstavby. Výpočty jsou zpracovány pro novostavbu pasivního domu v obci Vinoř. Spotřeba energie a investiční a provozní náklady jsou porovnány pro různé stavební materiály.

1 | 2 | 3 | »

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect