EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Služby  ::  Nová zelená úsporám - odborný energetický posudek a podání žádosti  :: 

Nová zelená úsporám - odborný energetický posudek a podání žádosti

Komu je služba určena?

 • vlastnící budov
 • zájemci o výstavbu, rekonstrukci, koupi nebo pronájem budovy

Objekty, pro které je určena

 • rekonstrukce rodinných a bytových domů
 • novostavby rodinných domů v pasivním standardu
 • veřejné budovy

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Novinka!!!
Vyplňte si poptávku na svůj PENB
ve 3 jednoduchých krocích na

www.PRUKAZYBUDOV.cz

Program Nová zelená úsporám 2015 otevřen
Neváhejte a přijďte si pro finanční podporu.

Zpracujeme vám kvalifikovaně veškeré podklady nutné pro podání žádosti:

S sebou si přineste:

Úvodní konzultace je ZDARMA!
Máme velké zkušenosti ze zpracování posudků v předchozí výzvě. Zároveň jsme jedna z 5ti firem z celé ČR, které jsou oprávněné provádět pro SFŽP kontroly realizovaných projektů!
UMÍME VÁM KVALIFIKOVANĚ PORADIT!

Na zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace dostanete v rámci Nové zelené příspěvek
Dále vám nabízíme optimalizaci stavebně-technického řešení a propočet finanční návratnosti investice i PENB pro stavební povolení.

Nabídka a garance.

Váš projekt optimalizujeme tak, aby dosáhl podmínek dotace a maximální úspornosti s nejnižšími investičními náklady. Nepodvádíme, nabízíme inteligentní řešení, které Vám přinese nejen dotaci, ale i dlouhodobé úspory.
Posudek bude mít všechny náležitosti a bude zpracován energetickým specialistou (auditorem). Pokud potřebujete projektovou dokumentaci, zajistíme vám její zpracování.
Připravíme a předáme Vám veškeré podklady pro podání žádosti "v mašličkách". Poradíme vám jak na podání žádosti – samotnou žádost však dle podmínek programu musíte podat sami.

Neriskujte s dilentanty a podvodníky!

V minulém kole ZÚ obsahovala řada odborných posudků některých zpracovatelů chyby a úmyslná zkreslení, protože se dodavatelské firmy snažily prodat své zboží nebo služby za každou cenu. Posudky z minulých výzev ZÚ byly později přezkoumávány. Ve stovkách posudků byla odhalena závažná pochybení. Žadatelům nyní může hrozit i zpětné odebrání dotace, náhrady škody se ale zřejmě nedovolají.

Nejčastější chyby v posudcích.

Úmyslné změny parametrů výpočtu - dodavatelské firmy neumějí projekt optimalizovat, takže si "pomáhají" švindlováním. Výpočet podle chybné metodiky - legislativa a technické normy procházejí vývojem. V minulém kole ZÚ se metodika měnila několikrát, zdaleka ne všichni zpracovatelé posudků zaregistrovali změny. Posudek zpracovaný osobou bez patřičné autorizace - v NZÚ musí být posudek zpracován energetickým specialistou (auditorem). Neodborně zpracované posudky razítkované za symbolický poplatek auditorem - záruka nejnižší ceny - bez komentáře.

Podrobnější informace:

O programu
Program Nová zelená úsporám poběží v letech 2015 – 2020. Nabízí podporu formu přímé dotace na opatření směřující k úsporám energie v rodinných a bytových domech v oblastech
 • komplexní rekonstrukce rodinných domů
 • dílčí rekonstrukce rodinných domů
 • výstavba nových rodinných domů v pasivním standardu
 • výměna zdroje, instalace tepelného čerpadla, instalace solárního systému, instalace systému nuceného větrání (rekuperace)
 • nově též rekonstrukce bytových domů (pouze na území Prahy)
  Podpora postupně formou výzev vždy stanoven termín, oblast podpory a výše prostředků, příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu.

  Podpora je poskytována ve třech oblastech

  A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů
  B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy)
  C. Efektivní využití zdrojů energie
  - v podoblastech C1 - C4
  C1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
  C2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
  C3. Instalace termických solárních systémů
  C4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

  Formy podpory pro objekty k bydlení:

  přímá dotace, dotace na zpracování dokumentace a posudku
 • nastavení výše přímé podpory - pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů.
 • výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podílu ze způsobilých nákladů na realizaci opatření dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy
 • bonus při realizaci kombinace opatření
 • podpora i na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

  Podpora komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov Tedy realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod., instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, instalace solárního systému, instalace systému nuceného větrání (rekuperace).

  Sledované parametry
 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky budovy
 • dosažení bude doloženo odborným posudkem

  Výše dotace

  Oblast A
  Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% - Podpora 30 % z uznatelných nákladů
  Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - Podpora 40 % z uznatelných nákladů
  Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - Podpora 55 % z uznatelných nákladů

  Oblast B
  Dle dosažených technických parametrů pasivního domu je výše podpory 350 000 Kč nebo 500 000 Kč.

  Oblast C
  Podle typu instalovaného zařízení od 18 000 Kč do 100 000 Kč.

  U všech oblastí podpory je zároveň nutné splnění požadovaných technických parametrů obálky budovy a jednotlivých měněných konstrukcí.
  Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu.

  Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

   

  další reference >>

  SLOVNÍČEK POJMŮ

  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  Dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy nahradil dříve užívaný „Energetický průkaz budovy“ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., který však hodnotil budovu pouze z hlediska potřeby energie na vytápění.

  Související služby

  Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

  Optimalizace projektu novostavby nebo rekonstrukce domu ušetří až desítky procent provozních nákladů na energie.

  Nová zelená úsporám - odborný energetický posudek a podání žádosti

  Zpracujeme vám veškeré podklady nutné pro podání žádosti do programu Nová zelená úsporám.

  Výpočet tepelných ztrát budovy

  Výpočet tepelných ztrát odpoví na otázku, jak dimenzovat zateplení či vytápění.

  Poradenství v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby budov

  Poradíme vám, jak postupovat a jak zajistit, aby Vás nízkoenergetický či pasivní dům nevyšel příliš draho.

  další služby >>

 • © 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

  Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect