EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Služby  :: 

Služby

Vybrané reference

 • Anděl Media Centrum
 • Akademie věd ČR
 • BILLA
 • Donaldson Czech republic
 • IKEA
 • JRD
 • Metrostav
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Národní knihovna
 • Obec Boží dar
 • Palác Myslbek
 • Penny Market s.r.o.
 • Policie ČR
 • Poliklinika Prosek
 • Pražská energetika, a.s.
 • Plzeňský Prazdroj, a. s.
 • Sekyra Group
 • Skanska Property CR
 • Úřad vlády ČR
 • ZOO Praha
 • Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

  Cílem optimalizace projektu novostavby nebo rekonstrukce domu je nejen snížení spotřeby energií, ale také snížení provozních a investičních nákladů. Úspora energie totiž nemusí nutně znamenat také úsporu nákladů na provoz domu. Úspory energie a provozních nákladů lze navíc dosáhnout kombinací celé řady opatření – některá z nich investiční náklady nezvýší vůbec, jiná mohou stavbu výrazně prodražit. Energeticko-ekonomická optimalizace pomůže najít optimální řešení.

  Zdarma energetické poradenství EKIS

  Poradenství pro veřejnost v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie je ZDARMA. EkoWATT s dotační podporou MPO provozuje poradenské středisko EKIS v Praze a v Českých Budějovicích a také on-line poradnu.

  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

  Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k jednoduchému a srozumitelnému zhodnocení energetické náročnosti budovy. PENB je od 1. 1. 2009 povinný pro všechny novostavby a pro rekonstrukce větších budov. Od dubna 2013 je vlastník budovy, který chce nemovitost prodat nebo pronajmout, povinen předložit všem zájemcům PENB a přiložit ke smlouvě.
  Veškeré informace najdete podrobně a přehledně na www.prukazybudov.cz

  Nová zelená úsporám - odborný energetický posudek a podání žádosti

  Zpracujeme vám veškeré podklady nutné pro podání žádosti:
  - odborný energetický posudek vč. průkazu energetické náročnosti budovy
  - potřebnou projektovou dokumentaci
  - žádost o podporu

  Certifikace budov

  Hlavním cílem je možnost porovnat mezi sebou kvalitu budov z environmentálních hledisek - z hlediska spotřeby energie, materiálů, vody a záboru půdy při současném snížení dopadů provozu budov na životní prostředí a lidské zdraví.

  Energetický audit budov

  Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu – budově a nebo při instalace nového zdroje energie. V rámci energetického auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.

  Implementace ČSN EN ISO 50001

  Služba je určena především "velkým podnikům" (nad 250 zaměstnanců), majitelům velkých výrobních objektů, firmám, které vlastní velký počet vlastních budov či které pod jedním podnikem spravují více budov.

  Energy Efficiency Retrofit Survey

  Energy Efficiency Retrofit Survey je velmi efektivní, rychlá a ve srovnání s energetickým auditem méně nákladná metoda vyhledání potenciálu energetických úspor v budovách a podnikových provozech.

  Výpočet tepelných ztrát budovy

  Výpočet tepelných ztrát slouží k vyhodnocení potřeby tepla pro vytápění budovy. Využití má především pro navrhování výkonu zdroje tepla nebo pro navržení vhodné tloušťky zateplení.

  Dotace a financování energetických projektů

  Poradenství a odborné posudky pro potřeby získání dotace či úvěru na energetické projekty. Pomůžeme vám se získáním dotace na projekt energetických úspor či instalace obnovitelného zdroje energie z programu EKO-ENERGIE, OPŽP, SFŽP, programu PANEL nebo na získání bankovního úvěru.

  Kontrolní měření a vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny

  Kontrolní měření výkonu fotovoltaických elektráren (FVE).
  zajistí nejlepší možnou kontrolu FVE, protože porovná množství skutečně vyrobené elektrické energie s teoretickým výpočtovým předpokladem.

  Energetický audit fotovoltaické elektrárny

  Energetický audit je vyžadován při žádosti o úvěr, případně i při žádosti o dotaci na projekt fotovoltaické elektrárny. Jde o dokument, který by měl nezávisle zhodnotit technické i ekonomické parametry projektu. Dobře zpracovaný audit může nahradit studii proveditelnosti, která je jednou z nejdůležitějších součástí vyhodnocení podnikatelského záměru.

  Stavím dům, zasadím strom

  Ateliér energeticky úsporných domů a rekonstrukcí: Od kolébky do provozu.

  Komplexní služby pro výstavbu či rekonstrukci domů v energeticky aktivním, nulovém, pasivním či alespoň nízkoenergetickém standardu.

  Služby zahrnují veškerou činnost od architektonického návrhu, optimalizaci investičních a provozních nákladů, přes projektovou dokumentaci až po realizaci, technický a stavební dozor a měření a verifikaci výsledku. Zdrama 2 h konzultací.

  Kontroly klimatizací

  Zákon č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 277/2007 Sb. ukládá povinnost vlastníkům a provozovatelům budov s klimatizačními systémy s příkonem vyšším jak 12 kW provádět s intervalem 4 roky kontrolu těchto systémů s platností od 1.1.2009.

  Snížení nákladů na elektřinu a zemní plyn

  Naši specialisté vám pomohou určit energetickou náročnost, náklady na energie a doporučit cesty k jejich snížení.

  Studie proveditelnosti bioplynové stanice

  Studie proveditelnosti a energetické audity bioplynových stanic
  EkoWATT zpracovává především energetické audity bioplynových stanic, studie proveditelnosti bioplynových stanic, technicko-ekonomické analýzy a poskytuje poradenské služby v oblasti bioplynových stanic.

  Studie denního osvětlení a doby oslunění

  Vyhodnocení úrovně denního osvětlení interiérů, dobu oslunění pozemků a proslunění místností obytných budov. Zpracovává se v případě plánování novostavby, nástavby či přístavby pro zhodnocení vlivu na denní osvětlení místností, dobu oslunění pozemků nebo dobu proslunění místností stávajících a navrhovaných budov.

  Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

  Studie možností úspor energie ve větších budovách a výrobních provozech, skladovacích a logistických centrech s možností optimalizace spotřeby energií a provozních a investičních nákladů.

  Poradenství v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby budov

  Nízkoenergetický dům ve srovnání s běžnou novostavbou zhruba jen poloviční až třetinovou spotřebu tepla na vytápění. Aby bylo nízkoenergetického či pasivního standardu skutečně dosaženo, je třeba v rámci přípravy projektu i realizace stavby třeba doržet určité postupy. Poradíme Vám, jak postupovat, a také, jak zajistit, aby Vás nízkoenergetický či pasivní dům nevyšel příliš draho.

  Poradenství pro malé a střední podniky

  Poradenství v oblasti strategického plánování, projektového a strategického řízení, investičního plánování a tvorby podnikatelských záměrů pro malé, střední a začínající podniky nejen v oblasti energetiky.

  1 | 2 | »

  © 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

  Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect