EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Novinky a články  ::  • Víte, že správným nastavením jednotlivých systémů TZB (tedy vytápění, větrání chlazení) lze ušetřit cca 10% nákladů za energie, bez nutnosti investičních opatření?  :: 

Novinka EkoWATTu

• Víte, že správným nastavením jednotlivých systémů TZB (tedy vytápění, větrání chlazení) lze ušetřit cca 10% nákladů za energie, bez nutnosti investičních opatření?

4. 6. 2023 Stáhněte si video ze semináře Energetický management pro energetické manažery v sociálních službách a školství. Dozvíte se, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií. Energetický management (EnMS – Energy Management System) by měl být samozřejmou součástí práce správce budovy či provozu.

Energetický management (EnMS – Energy Management System) by měl být samozřejmou součástí práce správce budovy či provozu. Proč?
• zajištění bezpečného provozu
• včasné odhalení závad a poruch
• kontrola nákladů na energie, případně vodu
• kontrola efektivního využití energií
• podklad pro rozhodování o investicích (zateplení, výměna zdroje aj.)
• porovnání efektivity provozu různých budov či provozů
• podklad pro výpočet uhlíkové stopy

EnMS lze provozovat na různých úrovních. Na té nejzákladnější (kontrola faktur, kontrola zařízení) ho provozuje asi každý správce budovy. Je-li však potřeba vyhodnotit spotřebu podrobněji – například kvůli plánování investic – nestačí pouze sledovat faktury.
Základním principem EnMS je spotřebu a náklady nejen sledovat, ale také vyhodnocovat. Při běžném provozu se tak včas odhalí anomálie a poruchy (typickým příkladem je zvýšená spotřeba vody signalizující prasklé potrubí).
Na základě analýzy spotřeby pak lze kvalifikovaně navrhnout úsporná opatření a vyčíslit jejich předpokládaný přínos. Realizací však EnMS nekončí, je nezbytné spotřebu dále sledovat a vyhodnotit, zda bylo skutečně dosaženo předpokládané úspory. To umožní zjistit skutečný přínos investice, v extrémním případě to může být i důvodem pro včasnou reklamaci u dodavatele.

Projekt se zaměřuje úspory energie v objektech škol a sociálních služeb a zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, LDN, stacionáře, hospice, Domovy mládeže atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k charakteru svého provozu, zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor. EkoWATT se v minulých letech zabýval analýzou spotřeb energií v několika typech objektů sociálních služeb a na základě těchto zkušeností zpracoval zásady jednoduchého energetického managementu vhodného pro tato zařízení a rozbor vhodných úsporných opatření pro tento typ zařízení. Úspory dosažené zavedením energetického managementu mohou dosahovat cca 10% spotřeb.
Více informací získáte na stránkách projektu: https://ekowatt.cz/vzdelavaci-projekty/

Projekt je financován grantem z Norských fondů - z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT. Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

Odkaz: Energetický management pro energetické manažery v sociálních službách a školství

 

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect