EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie podle kategorie  ::  Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti  :: 

Naše publikace

Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

obrázek - Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

Petr Vogel

Vydal: EkoWATT, 2016
Typ: Odborné studie
Formát: elektronická - PDF , A4, 3 304 kB
Počet stran: 40
Stáhnout

Renovační potenciál rezidenčních budov, a s tím související úspora primárně energetických zdrojů, není v ČR ani zdaleka využíván. Doposud bylo renovováno asi 25 % rodinných a 40 % stávajících bytových domů, přičemž jde jak o dílčí renovace, tak o méně časté komplexní (hluboké) renovace. Přibližně 10 % českých domácností je ohroženo energetickou chudobou, tj. jedná se o takové domácnosti, které vydávají více jak 20 % svých celkových příjmů na energetické náklady domácnosti.
Cílem studie je pomoci vzniknout novým energetickým službám pro renovace budov.
Klíčem ke vzniku a úspěchu energetické služby je zužitkovat motivační faktory pro renovace a pokrýt klíčové protirenovační bariéry.
Pokud nemá energetická služba zahrnovat pouze vysokopříjmové klienty, má být skutečně určena k velkému tržnímu zásahu, pak musí efektivně nabídnout zároveň kofinancování z půjčky. Inspirací pro podnikatelské subjekty jsou různé modely úspěšných stávajících energetických služeb v ČR nebo přenos zahraničních modelů do ČR. Mnoho zmíněných principů financování může být funkční pouze za nutného přispění státního kapitálu, daňových nebo legislativních změn. Studie tak má ambice též inspirovat různé zástupce státu k proaktivní politice podpory renovace rezidenčního sektoru budov..
Studie dále zahrnuje případové studie rodinného a bytového domu. Finanční rozvaha nad konkrétními budovami cílí na stanovení limitů podmínek půjček tak, aby byly teoreticky zajímavé pro široký trh. Zároveň se porovnává ekonomická atraktivita jednotlivých častých úsporných opatření na rezidenčních budovách.
Tématem studie není přímý vztah k podnikatelskému záměru, naopak je cílem pomoci veřejnému zájmu ve sníženém čerpání primárně energetických zdrojů a zamezit energetické chudobě. Autoři tak pevně věří, že je tak zcela na místě státní podpora pro vznik této studie. Podpůrnému programu Efekt, pod administrací Ministerstva průmyslu a obchodu, náleží poděkování za možnost zpracování této zprávy.

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect