EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie podle kategorie  ::  Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem  :: 

Naše publikace

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

obrázek - Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

František Macholda, Karel Srdečný, Jan Pokorný

Vydal: EkoWATT, 2014
Typ: Odborné studie
Formát: elektronická - PDF , 7041 kB
Počet stran: 80
Stáhnout

Systémy centralizovaného zásobování teplem (CZT) vznikly v době, kdy měly budovy zásobované teplem mnohem vyšší potřebu tepla, než je tomu dnes. Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Se snižováním dodávky tepla do budov se zvyšuje relativní podíl ztrát v rozvodech. Kromě klesajícího množství dodávaného tepla má negativní vliv také změna časového rozložení potřeby tepla během roku. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objekty, a to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi malé. V důsledku výše popsaných vlivů vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Obě možnosti mají negativní dopady – v prvním případě to je zhoršení hospodářského výsledku teplárenského subjektu, ve druhém pak zvyšující se motivace odběratelů tepla k úsporným opatřením nebo k odpojení od CZT. Publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect