EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie podle kategorie  ::  Úspory energií a nákladů v pobytových zařízeních sociálních služeb  :: 

Naše publikace

Úspory energií a nákladů v pobytových zařízeních sociálních služeb

obrázek - Úspory energií a nákladů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Karel Srdečný

2017
Typ: Odborné studie
Formát: elektronická - PDF , A4, 3,7 MB
Počet stran: 25
Stáhnout

Studie se zaměřuje na opatření vedoucí ke snížení úspory energie v objektech sociálních služeb a zejména v pobytových zařízeních, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, stacionáře, hospice, Domovy mládeže atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k charakteru svého provozu, zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie (nepřetržité vytápění, vysoká spotřeba teplé vody) a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor.
Náklady na energie (a vodu) tvoří v těchto zařízeních 5 až 10% celkového rozpočtu. Pro většinu zařízení sociální péče je problematika úspor energie problémem, pro který nemají potřebné odborné znalosti a informace. Mnohde neexistuje žádný systém sledování a vyhodnocování spotřeb energie, správce objektu se vesměs stará o to, aby vše fungovalo a na sledování spotřeb už nezbývá čas.

Na základě průzkumu cca 25 zařízení byly identifikovány nejdůležitější problémy a navržena opatření ke snížení spotřeby a nákladů. Studie se zaměřila na opatření z oblasti energetického managementu. Další opatření, jako je zateplení a jiné stavební úpravy, jsou již dostatečně známa. Obdobně opatření na straně zdrojů – zvyšování účinnosti, využití obnovitelných zdrojů aj. nejsou nijak specifická pro sociální služby.
Ve studii jsou proto shrnuty kroky, které umožní zavedení energetického managementu, resp. prohloubení stávajícího.

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect