EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Služby  ::  Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti  :: 

Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

Komu je služba určena?

  • podnikatelé
  • investoři

Objekty, pro které je určena

  • podnikatelské záměry v energetice
  • větší instalace OZE - fotovoltaické, větrné, malé vodní elektrárny, zařízení na spalování biomasy

Analýza prostředí a kvalitní vyhodnocení záměru jsou základem pro dobré rozhodnutí. Pomůžeme Vám najít optimální řešení.

Plánujete výstavbu fotovoltaické, větrné, malé vodní elektrárny či zařízení na spalování biomasy? Potřebujete získat úvěr či dotaci? Pomůžeme Vám s přípravou projektu. Vyhodnotíme ekonomickou návratnost projektu. Zpracujeme podnikatelský záměr, studii proveditelnosti nebo energetický audit.

EkoWATT provádí analýzy vztahů mezi ekonomikou, energetikou a životním prostředím. Důraz klademe na ekonomicko-energetickou optimalizaci a energeticky efektivní řešení.

Pro podnikatelské záměry a investiční projekty v oblasti energetiky EkoWATT zpracovává průzkumy trhu, studie podnikatelských příležitostí, studie proveditelnosti a předběžné studie proveditelnosti, podnikatelské plány a plány financování a posuzování vlivů na životní prostředí.

Prvním krokem předprojektové přípravy je průzkum trhu (market study) a vypracování studie podnikatelských příležitostí (opportunity study), které zmapují podnikatelské příležitosti, o kterých lze uvažovat jako o potenciálně ekonomicky návratných a výnosných. Na jejich základě je potom formulován podnikatelský záměr (entrepreneurial design).

Dalším krokem je zpracování studie proveditelnosti (feasibility study), která je spolehlivým nástrojem pro vyhodnocení podnikatelského záměru, včetně různých variant řešení a zhodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Investorovi slouží jako podklad pro výběr nejvhodnější varianty – poskytne mu základní ekonomické a technické informace pro kvalitní rozhodnutí o investici. Studie proveditelnosti optimalizuje technické, finanční, organizační a majetkové řešení a následné provozování projektu.

Existuje-li více investičních alternativ a vypracování podrobné studie proveditelnosti pro každou z nich by bylo příliš nákladné, lze jako mezistupeň mezi studií podnikatelských příležitostí a studií proveditelnosti doporučit zpracování tzv. předběžné studie proveditelnosti (pre-feasibility study), která zhodnotí základní alternativy a parametry záměru a pomůže projekt lépe specifikovat.

Na základě výběru optimální varianty záměru se dále zpracovává podnikatelský plán (business plan), jenž definuje postup, podmínky a prostředky pro dosažení cíle a plán financování záměru, který slouží jako nástroj pro získání finančních prostředků.

V rámci přípravy projektu se zpracovává také posouzení záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí (EIA).

Financování projektů

EkoWATT nabízí také přípravu projektů pro potřeby získání finanční či dotační podpory z českých i evropských zdrojů, včetně strukturálních fondů EU pro obce, města a podnikatele. Poskytujeme celkové zpracování přihlášek nebo jejich dílčích částí včetně potřebných studií – energetického auditu, studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy (CBA) či posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA). Více zde.

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

další reference >>

SLOVNÍČEK POJMŮ

Studie proveditelnosti (feasibility study)
je spolehlivým nástrojem pro vyhodnocení podnikatelského záměru, včetně různých variant řešení a zhodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Investorovi slouží jako podklad pro výběr nejvhodnější varianty – poskytne mu základní ekonomické a technické informace pro kvalitní rozhodnutí o investici. Studie proveditelnosti optimalizuje technické, finanční, organizační a majetkové řešení a následné provozování projektu.
Existuje-li více investičních alternativ a vypracování podrobné studie proveditelnosti pro každou z nich by bylo příliš nákladné, lze jako mezistupeň mezi studií podnikatelských příležitostí a studií proveditelnosti doporučit zpracování tzv. předběžné studie proveditelnosti (pre-feasibility study), která zhodnotí základní alternativy a parametry záměru a pomůže projekt lépe specifikovat.

Související služby

Zdarma energetické poradenství EKIS

Nevíte si rady? Navštívte naši on-line poradnu nebo střediska v Praze a Českých Budějovicích.

Dotace a financování energetických projektů

Pomůžeme vám se získáním dotace - programy EKO-ENERGIE, OPŽP, PANEL, SFŽP.

Energetický audit fotovoltaické elektrárny

Energetický audit je vyžadován při žádosti o úvěr, případně i při žádosti o dotaci na projekt fotovoltaické elektrárny.

Poradenství pro malé a střední podniky

Tvorba podnikatelských záměrů, strategické a projektové řízení pro malé a střední podniky

Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

Důkladné vyhodnocení podnikatelského záměru je základem dobré investice.

další služby >>

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect