EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Tiskové zprávy  ::  EkoWATT upořádal seminář zástupců Rad pro šetrné budovy zemí Visegradu na téma Implementace legislativních nároků na energetickou náročnost administrativních a obchodních budov  :: 

Tisková zpráva EkoWATTu

EkoWATT upořádal seminář zástupců Rad pro šetrné budovy zemí Visegradu na téma Implementace legislativních nároků na energetickou náročnost administrativních a obchodních budov

23. 9. 2011 - Praha Tisková zpráva
Praha, 23.9. 2011
EkoWATT

Implementace legislativních nároků na energetickou náročnost administrativních a obchodních budov byla tématem mezinárodního workshopu zástupců Rad pro šetrné budovy zemí Visegradu a českých expertů.

Nová připravovaná legislativa která vyplývá z evropské směrnice EPBD II má vést k postupnému významnému snížení energetické náročnosti budov.

Při hledání úspor energie bylo dosud věnováno málo pozornosti administrativním a obchodním budovám. Závěry studie Potenciál úspor v administrativních a obchodních centrech, kterou zpracovala k této problematice společnost EkoWATT, shrnuje její autor Petr Vogel: „U komerčních budov jsou hlavní provozní náklady tvořeny spotřebou elektrické energie, nikoliv tepla na vytápění a přípravu teplé vody, jako je tomu u bytových budov. Zásadními položkami nákladů komerčních budov je také osvětlení, chlazení a větrání.“

Studie posuzuje potenciál úspor jak z pohledu přínosu pro životní prostředí, ale také z pohledu ekonomické návratnosti a ekonomické výhodnosti jednotlivých opatření. Tento přístup by se měl objevit i v nové připravované legislativě.
Co tedy především ovlivňuje provozní náklady administrativních a obchodních budov
• Provozní náklady komerčních budov jsou patrné zejména ve spotřebách elektrické energie, nikoliv tepla na vytápění a přípravu teplé vody, jako je tomu u bytových budov.
• V provozních nákladech běžných administrativních budov teplo není až tak zásadní, co se celkových nákladů týče - tvoří cca 30 %.
• Zásadními položkami nákladů je také osvětlení, chlazení a větrání, tvořící celkem cca 45 % nákladů (cca po 15 % na každou položku).
• U obchodních budov v provozních nákladech dominuje osvětlení na cca 40 % celkových nákladů. Dále následuje spotřeba ostatní elektrické energie na kavárenský a restaurační provoz a ostatní spotřeba elektrické energie obchodů na cca dalších 30 %.
• Vytápění obchodních budov patří spíše k menším položkám na cca 15 %, následuje chlazení a větrání a ostatní spotřeby s ještě menším podílem.

Kde můžeme především hledat potenciál úspor v administrativních a obchodních budovách
U novostaveb je potenciál úspor ve vysokých řádech desítek procent, ale i u částečných rekonstrukcí stávajících budov lze dosáhnout významných úspor. Ekonomicky výhodné jsou v těchto budovách zejména opatření na větrání a umělé osvětlení.
U větrání se jedná především o regulaci ventilace na základě koncentrace CO2 a rekuperaci energie z odpadního vzduchu. V případě umělého osvětlení jde především o vyšší využití denního světla, regulaci podle intenzity přirozeného světla v místnosti a přítomnosti lidí, použití účinných typů světelných zdrojů a svítidel.
Úspor v administrativních a obchodních budovách lze dosáhnout i dalšími opatření. Vše záleží na konkrétní budově. Ekonomicky výhodné může být také použití tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, dále freecooling, přirozené větrání a jeho využití pro letní předchlazování či venkovní stínění proti nadměrným tepelným ziskům.
Tato ekonomicky výhodná opatření by se mohla do budoucna objevit pro nové, ale i rekonstruované komerční budovy jako závazná.
Kontakty:
Petr Vogel, petr.vogel@ekowatt.cz, tel.: 737 538 340
Jiří Beranovský, jiri.beranovsky@ekowatt.cz, tel.: 608 959 797
Zdroje:http://www.ekowatt.cz/cz/Visegrad-countries-together-for-better-environmental-standards-in-buildings

EkoWATT je přední česká konzultační společnost v oboru energetiky, každoročně zpracovává stovky energetických auditů a je známá vysokou kvalitou výstupů a profesionálním přístupem. Jako jedna z mála českých společností nabízí certifikaci budov v systému LEED, BREEAM a SBToolCZ.
EkoWATT je zakládajícím partnerem Czech Green Building Council (České rady pro šetrné budovy). Je významným informačním zdrojem, spolupracuje na dalším vývoji legislativy týkající se energetické náročnosti budov. Pracovníci EkoWATTu vyučují na školách, např. na FEL ČVUT, FSv ČVUT, přednášejí na významných mezinárodních i národních odborných konferencích a publikují odborné i populární články a knihy.
Česká rada pro šetrné budovy: Rada byla založena 15. září 2009. Jejím cílem je podnítit trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou zároveň ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí. Komplexní šetrnost budov zejména zahrnuje finanční úspory, rozumné využívání zdrojů (energií, vody, materiálu), ohledy na životní prostředí a citlivý přístup k lidskému zdraví. V současné době Českou radu pro šetrné budovy tvoří přes 90 firem z celého spektra stavebního byznysu. Statut Rady je neziskový. K zemím, kde již podobné instituce působí, patří například Velká Británie, Francie, Německo, Polsko, USA, Japonsko nebo Indie. Rady působí již ve více než 80 zemích světa.
Projekt byl podpořen z prostředků Visegrad Fund, projekt “Visegrad countries together for better environmental standards in buildings”.

 

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect