EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Výzkumné a vzdělávací projekty  ::  Energetický management - cesta k úsporám energie. Seminář, kurzy a publikace  :: 

Energetický management - cesta k úsporám energie. Seminář, kurzy a publikace

Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT

Projekt

Energetický management - cesta k úsporám energie. Seminář, kurzy a publikace

Cílem projektu je motivovat školy a objekty sociálních služeb k  zavedení kvalitního (nikoli jen formálního)  energetického managementu. Tím dosáhnout snížení spotřeb energií (spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, provoz technických částí - zejména kuchyní) a tedy i emisí. 

Projekt se zaměřuje úspory energie v objektech sociálních služeb a zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, LDN (Léčebny dlouhodobě nemocných), stacionáře, hospice, Domovy mládeže, Diagnostické ústavy atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k charakteru svého provozu, zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie (nepřetržité vytápění, vysoká spotřeba teplé vody) a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor. EkoWATT se v minulých letech zabýval analýzou spotřeb energií v několika typech objektů sociálních služeb a na základě těchto zkušeností zpracoval zásady jednoduchého energetického managementu vhodného pro tato zařízení a rozbor vhodných úsporných opatření pro tento typ zařízení. Úspory dosažené zavedením energetického managementu mohou dosahovat cca 10% spotřeb.

Jedná se o nízkonákladová opatření, zaměřená na snadno dosažitelné úspory pomocí vhodné regulace a managementu provozu.
Pro většinu zařízení sociální péče je problematika úspor energie problémem, pro který nemají potřebné odborné znalosti a informace, v objektech zpravidla neexistuje osoba, která by byla za energetické hospodaření objektu zodpovědná a byla s ním obeznámena. Neexistuje žádný systém sledování a vyhodnocování spotřeb. Zároveň je zde zájem tuto oblast řešit. 


Aktivity projektu

•    2 jednodenní kurzy v rozsahu 4 hodin, termín seminářů: duben 2023
•    Seminář pro provozovatele objektů sociálních služeb (především domovy pro seniory, ústavy s trvalým pobytem klientů) a školy (základní a střední). 
•    Redakčně upravené video prezentace ze semináře
•    Tištěná a internetová publikace (e-book) Energetický management pro energetické manažery

Materiály ke stažení

Níže najdete ke stažení výstupy projektu:

•    Publikace: Energetický management ve školství a sociálních službách
•    Prezentace ze semináře Energetický management ve školství a sociálních službách: část I. a část II.
•    Video záznam ze semináře

 

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect