EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie  :: 

Publikace a studie

Publikace podle typu >>   Publikace podle tématu >>  

2011 

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

Jiří Beranovský, Karel Srdečný, Petr Vogel a kol.

Vydal: EkoWATT, 2011 / Typ: Odborné studie / Formát: tištěná A4 / Počet stran: 136 / Koupit

Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

POROVNÁNÍ KVALITY REALIZOVANÝCH PASIVNÍCH DOMŮ V ČR Z ENVIRONMENTÁLNÍCH HLEDISEK

obrázek - POROVNÁNÍ KVALITY REALIZOVANÝCH PASIVNÍCH DOMŮ V ČR Z ENVIRONMENTÁLNÍCH HLEDISEK

Karel Srdečný, Miroslav Purkert, Jitka Klinkerová

Vydal: EkoWATT, 2011 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 2375 kB / Počet stran: 44 / Stáhnout

Publikace se zabývá komplexním zhodnocením environmentálních kvalit šesti typově a konstrukčně odlišných rodinných domů v pasivním standardu. U hodnocených domů se posuzovala primární energetická spotřeba a vliv stavebních materiálů na životní prostředí - primární zabudované energie stavebních materiálů, ekvivalent CO2 a ekvivalent SO2 použitých stavebních materiálů.

Energie z Biomasy

obrázek - Energie z Biomasy

Karel Murtinger, Jiří Beranovský

Vydal: Computer Press, 2011 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 106 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha je určena široké veřejnosti. Popisuje jednotlivé druhy energetického využití biomasy a soustřeďuje se především na praktické otázky využití biopmasy s cílem úspory energie a nákladů při při vytápění domů, výrobě tepla a elektřiny a při dopravě.

2010 

Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

obrázek - Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

Lucie Šancová a kol.

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 2MB / Počet stran: 12 / Stáhnout

Publikace popisuje populárně-odbornou formou zásady jednotlivých opatření, která je možné a potřebné realizovat při rekonstrukci panelového domu, s cílem dosáhnout co nejlepších environmentálních parametrů (úspor energie), co nejvýhodnější ekonomické návratnosti a zároveň získat kvalitní bydlení.

Katalog úsporných opatření pro rekonstrukce panelových domů

kolektiv autorů

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 10kB / Počet stran: 20 / Stáhnout

Katalog je určen odborné veřejnosti a jeho cílem je představit podrobně jednotlivá opatření, která jsou realizována při rekonstrukci panelového domu, s cílem najít energeticky, ekonomicky a uživatelsky nejvhodnější řešení. V roce 2010 bylo vydáno prvních 5 listů, které budou postupně rozšiřovány a doplňovány. Katalogové listy jsou k dispozici v tištěné podobě nebo v elektronické podobě ke stažení zde.

Solární energie pro váš dům

obrázek - Solární energie pro váš dům

Karel Murtinger, Jan Truxa

Vydal: CPRESS, 2010 / Typ: Knihy / Formát: tištěná 0 / Počet stran: 107 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha se zabývá praktickými aspekty využití solární energie.

Fotovoltaika v budovách - PDF

obrázek - Fotovoltaika v budovách - PDF

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 0,8 MB / Počet stran: 40 / Stáhnout

Zájem drobných i velkých investorů o fotovoltaické elektrárny (FVE) rychle roste, ale zkušeností
s jejich provozem v ČR je poměrně málo.

2009 

Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

obrázek - Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

Karel Murtinger, Jiří Beranovský, Milan Tomeš

Vydal: CPRESS, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 93 / Cena: 145 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí fotovoltaický systém instalovat.

Úspory energie v domě

obrázek - Úspory energie v domě

Karel Srdečný, František Macholda

Vydal: GRADA, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 112 / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí fotovoltaický systém instalovat.

Tepelná čerpadla

obrázek - Tepelná čerpadla

Karel Srdečný, Jan Truxa

Vydal: EkoWATT, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná 0 / Počet stran: 71 / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------

Publikace určená zejména drobným investorům, majitelům rodinných domů i stavebním inženýrům.

Energetická náročnost budov

obrázek - Energetická náročnost budov

Lenka Hudcová a kolektiv

Vydal: EkoWATT, 2009 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 0,8 MB / Počet stran: 44 / Stáhnout

Příručka je určená především pracovníkům stavebních úřadů a dalším pracovníkům státní správy, kteří s touto problematikou přicházejí do styku.

2008 

Jak postavit nízkoenergetický dům

obrázek - Jak postavit nízkoenergetický dům

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2008 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 2,2 MB / Počet stran: 47 / Stáhnout

Abychom získali nízkoenergetický dům, rozhodně nestačí k „běžnému“ domu přidat další vrstvu tepelné izolace. Dosažení nízkoenergetického standardu vyžaduje pečlovou přípravu projektu domu a dodržení zásad nízkoenergetické výstavby při projektování i realizaci stavby. Jak poznáme nízkoenergetický dům? Jak postupovat při jeho přípravě a realizaci stavby?

Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Karel Srdečný, Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT/Zelený kruh, 2008 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 283 kB / Počet stran: 24 / Stáhnout

Publikace se zabývá technologiemi, které se již dnes dají využít pro decentralizovanou výrobu elektřiny i tepla. Studie byla zpracována jako podkladová analýzy pro publikaci Energie nadosah, která byla vydána Zeleným kruhem v edici APEL.

Energie z biomasy

obrázek - Energie z biomasy

Karel Murtinger, Jiří Beranovský

Vydal: ERA, 2008 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 104 / Cena: 131 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------

Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně probírá uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Druhé aktualizované vydání.

2007 

S energií efektivně – příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně – příručka pro energeticky úspornou domácnost

Karel Srdečný

Vydal: Magistrát hl. m. Prahy/EkoWATT, 2007 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 12,3 MB / Počet stran: 71 / Stáhnout

Příručka určená především pražským spotřebitelům, zpracovaná pro Magistrát hl. města Prahy. Zabývá se úsporami elektřiny, tepla na vytápění a ohřev vody v domácnosti, zejména v bytových domech.

Energeticky soběstačný dům

obrázek - Energeticky soběstačný dům

Karel Srdečný

Vydal: ERA, 2007 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 112 / Cena: 131 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Chcete mít dům bez účtů za energie? V knize najdete přehled současných možností a podrobný rozbor toho, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý. Vše je ilustrováno na konkrétních příkladech. Druhé aktualizované vydání.

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

obrázek - Nízkoenergetické stavění veřejných budov

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2007 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 1,9 MB / Počet stran: 29 / Stáhnout

Publikace určená obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy. Přináší praktický návod, jak dosáhnout úspory energií a souvisejících provozních nákladů u nových i rekonstruovaných budov.

2006 

Energeticky soběstačná obec

obrázek - Energeticky soběstačná obec

Karel Srdečný, František Macholda

Vydal: EkoWATT, 2006 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 1,7 MB / Počet stran: 47 / Stáhnout

Publikace shrnuje principy a řešení, s nimiž lze velmi podstatně omezit závislost obce na vnějších dodávkách energií. Produkce vlastní energie může být přínosem jak pro obecní pokladnu, tak pro místní ekonomiku. Dosáhnout plné energetické soběstačnosti není iluzí – dokazuje to příklad rakouského města Bruck an der Leitha. Tamější řešení energetiky kniha popisuje.

2003 

Vícektriteriální hodnocení variant energetických auditů TESES 2003

Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT, 2003 / Typ: Software / Formát: software 163,5 kB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Výpočetní nástroj pro vícekriteriální hodnocení variant Energetického auditu podle vyhlášky 213/2001 Sb.

Vícekriteriální hodnocení variant energetických auditů

Jiří Beranovský, Jaroslav Knápek, Jaroslav Šafránek, Jiří Vašíček

Vydal: EkoWATT, 2003 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 0,9 MB / Počet stran: 78 / Stáhnout

Metodika využití vícekriteriálního rozhodování pro účely zpracování energetických auditů, základy pro expertní rozhodovací systém pro strategické plánování projektů v energetice - TESES.

« | 1 | 2 | 3 | »

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect