EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie podle typu  :: 

Naše publikace

Publikace podle tématu >>   Publikace podle data >>  

Energeticky úsporný dům - průvodce stavbou domu pohledem jednotlivých odborníků

obrázek - Energeticky úsporný dům - průvodce stavbou domu pohledem jednotlivých odborníků

Jiří Beranovský, Aleš Brotánek, Zdeněk Zikán, Petr Hamann, Petr Filip, Klára Burianová

Vydal: EkoWATT, 2018 / Formát: video 4 MB / Počet stran: 0

Při stavbě energeticky úsporných či pasivních domů spolu musí úzce spolupracovat jednotlivé profese - architekt, projektant, energetický expert, projektant vytápění a vzduchotechniky i technický dozor. Podívejte se na naše videa a stavbu domu z pohledu jednotlivých odborníků.

Stavba energeticky úsporného domu
https://youtu.be/jHD1ZBZORbM

Stavba energeticky úsporného domu ve 4 minutách
https://youtu.be/rSb_9QPHy64

Stavba energeticky úsporného domu - pohled architekta
https://youtu.be/GBnscZtufR4

Stavba energeticky úsporného domu - vytápění a větrání s rekuperací
https://youtu.be/NqpMyL-6jvc

Stavba energeticky úsporného domu - stavební dozor
https://youtu.be/otP440Mti1E

Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy. Informační list.

obrázek - Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy. Informační list.

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 2 / Stáhnout

Infolist „Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy“ přehledně popisuje postup při přípravě projektu a žádosti do programu Nová zelená úsporám a zejména úskalí a body, na které je třeba si dát při přípravě žádosti a následně při realizaci pozor.

Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě? Informační list

obrázek - Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě? Informační list

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 2 / Stáhnout

Informační list shrnuje obsah krátkého filmu. Vysvětluje na příkladech realizovaných pasivních domů hlavní zásady energeticky úsporné výstavby.

Stavíme dům - Jak postupovat. Informační list

obrázek - Stavíme dům - Jak postupovat. Informační list

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Klára Burianová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 7 / Stáhnout

Informační list shrnuje obsah krátkého filmu a popisuje jednotlivé body při přípravě projektu a následné výstavbě úsporného domu, tedy výběr pozemku, návrh tvaru domu a výběr materiálů, spolupráci s energetickým specialistou, architektem a projektantem a důležitost stavebního dozoru. Dále stručně zmiňuje postup a jednotlivé části stavebního řízení a konečně vhodnost právního zajištění celé výstavby.

Příprava pro program Nová zelená úsporám – pro bytové nebo rodinné domy

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD video, formát MOV, 500 MB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Video přehledně popisuje postup při přípravě projektu a žádosti do programu Nová zelená úsporám a zejména úskalí a body, na které je třeba si dát při přípravě žádosti a následně při realizaci pozor.

Stavíme dům – Jak se bydlí v úsporném domě?

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD krátký film, formát MOV, 1,7 GB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Krátký film ukazuje tři typy úsporných domů na příkladech. V prvním případě ukazuje pasivní novostavbu v realizovanou v programu NZÚ. Druhý příklad ukazuje energeticky vědomou rekonstrukci do téměř nízkoenergetického standardu. Třetí příklad ukazuje energeticky vědomou rekonstrukci podkroví na nízkoenergetický až pasivní standard.
Zároveň jsou vysvětleny základní principy výstavby úsporných domů – orientaci domu ke světovým stranám, orientaci oken, dispozici domu, zásady vytápění, větrání a ohřevu teplé užitkové vody. Věnuje se i jednotlivým detailům, např. použití žaluzií ke stínění oken či typickým stavebním a izolačním materiálům, které se v úsporných domech používají.
Všechny tyto základní prvky úsporných domů jsou názorně vysvětleny na příkladu pasivních rodinných domů v Koberovech na Trutnovsku, kde se nachází též vzorový pasivní dům.

Stavíme dům - Jak postupovat

Jiří Beranovský, Gabriela Krajcarová, Kateřina Mikulcová

2017 / Formát: CD krátký film, formát MOV, 744 MB / Počet stran: 0 / Stáhnout

Krátký film popisuje jednotlivé body při přípravě projektu a následné výstavbě úsporného domu, tedy výběr pozemku, návrh tvaru domu a výběr materiálů, spolupráci s energetickým specialistou, architektem a projektantem a důležitost stavebního dozoru. Dále stručně zmiňuje postup a jednotlivé části stavebního řízení a konečně vhodnost právního zajištění celé výstavby.

Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

obrázek - Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

Jakub Wiesner, Richard Poul

Vydal: EkoWATT, 2016 / Formát: elektronická - PDF A4, 3 MB / Počet stran: 53 / Stáhnout

Cílem studie bylo zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.
Gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče) se mohou podílet významně na celkové spotřebě energie těchto budov. Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.

Infolisty

Výstavba energeticky úsporného domu pohledem odborníků

obrázek - Výstavba energeticky úsporného domu pohledem odborníků

Jiří Beranovský a kol.

Vydal: EkoWATT, 2018 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF A4 / Počet stran: 4 / Stáhnout

Infolist shrnuje pohledy jednotlivých odborných profesí při stavbě energeticky úsporného domu - pohled architekta, projektanta, energetického experta, projektanta vytápění a vzduchotechniky a technického dozoru.

Jak vytápět pasivní dům

Ing. Karel Srdečný

2018 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 94 kB / Počet stran: 5 / Stáhnout

Naše energetická poradna často řeší s klienty otázku: čím nejlépe topit v pasivním domě?

Kvalita vzduchu v zařízeních sociálních služeb

Ing. Karel Srdečný

2017 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 74 / Počet stran: 3 / Stáhnout

Jaké je klima v domovech a pobytových zařízeních? Pohodu, vlídnost a přátelskost prostředí měřit neumíme. Víme však, že vzduch v místnostech, kde lidé dlouhodobě pobývají, by měl mít nějaké parametry. Chceme-li mít zdravé prostředí, je vhodné zajímat se o kvalitu vzduchu.
Článek shrnuje výsledky měření, která EkoWATT prováděl v několika sociálních zařízeních. Vždy šlo o domovy s trvalým pobytem dospělých klientů.

Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

obrázek - Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

Lucie Šancová a kol.

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 2MB / Počet stran: 12 / Stáhnout

Publikace popisuje populárně-odbornou formou zásady jednotlivých opatření, která je možné a potřebné realizovat při rekonstrukci panelového domu, s cílem dosáhnout co nejlepších environmentálních parametrů (úspor energie), co nejvýhodnější ekonomické návratnosti a zároveň získat kvalitní bydlení.

Katalog úsporných opatření pro rekonstrukce panelových domů

kolektiv autorů

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 10kB / Počet stran: 20 / Stáhnout

Katalog je určen odborné veřejnosti a jeho cílem je představit podrobně jednotlivá opatření, která jsou realizována při rekonstrukci panelového domu, s cílem najít energeticky, ekonomicky a uživatelsky nejvhodnější řešení. V roce 2010 bylo vydáno prvních 5 listů, které budou postupně rozšiřovány a doplňovány. Katalogové listy jsou k dispozici v tištěné podobě nebo v elektronické podobě ke stažení zde.

Knihy

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

Jirí Beranovský, Karel Srdecný

Vydal: EkoWATT, 2023 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A4 / Počet stran: 30 / Stáhnout

Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

Karel Srdečný

Vydal: Magistrát hlavního města Prahy, 2015 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5, 13 362 kB / Počet stran: 71 / Stáhnout

Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Energie z Biomasy

obrázek - Energie z Biomasy

Karel Murtinger, Jiří Beranovský

Vydal: Computer Press, 2011 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 106 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha je určena široké veřejnosti. Popisuje jednotlivé druhy energetického využití biomasy a soustřeďuje se především na praktické otázky využití biopmasy s cílem úspory energie a nákladů při při vytápění domů, výrobě tepla a elektřiny a při dopravě.

Solární energie pro váš dům

obrázek - Solární energie pro váš dům

Karel Murtinger, Jan Truxa

Vydal: CPRESS, 2010 / Typ: Knihy / Formát: tištěná 0 / Počet stran: 107 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha se zabývá praktickými aspekty využití solární energie.

Fotovoltaika v budovách - PDF

obrázek - Fotovoltaika v budovách - PDF

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 0,8 MB / Počet stran: 40 / Stáhnout

Zájem drobných i velkých investorů o fotovoltaické elektrárny (FVE) rychle roste, ale zkušeností
s jejich provozem v ČR je poměrně málo.

Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

obrázek - Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

Karel Murtinger, Jiří Beranovský, Milan Tomeš

Vydal: CPRESS, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 93 / Cena: 145 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí fotovoltaický systém instalovat.

Úspory energie v domě

obrázek - Úspory energie v domě

Karel Srdečný, František Macholda

Vydal: GRADA, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 112 / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí fotovoltaický systém instalovat.

1 | 2 | 3 | »

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect