EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Informace  ::  Obnovitelné zdroje energie  :: Příprava záměru fotovoltaické elektrárny - praktické otázky :: 

Příprava záměru fotovoltaické elektrárny - praktické otázky

Infolist ke stažení

Infolist ke stažení ,

Fotovoltaika na budovách

fotovoltaika.ekowatt.cz.

https://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/PV.gif

Na této stránce doplňujeme užitečné informace, které by neměly chybět při plánování záměru instalace fotovoltaické elektrárny. Další informace o výrobě elektřiny ze slunce najdete též na stránce Energie slunce - výroba elektřiny, a také na stránce Energetický audit fotovoltaické elektrárny.

Vliv umístění panelů na produkci elektřiny

Skutečná produkce fotovoltaického panelu závisí na účinnosti použitých fotovoltaických (PV) modulů a střídače.

Pevně umístěné panely

Pevně umístěné panely - roční produkce cca 110 kWh/m2 (100%). Foto: EkoWATT

Panely s natáčením ve dvou osách

Panely s natáčením ve dvou osách - roční produkce cca 150 kWh/m2 (136%). Foto: EkoWATT

Panely s natáčením kolem jedné osy se zrcadlem

Panely s natáčením kolem jedné osy se zrcadlem - roční produkce cca 170 kWh/m2 (156%) (produkce závisí na ploše zrcadla, je-li zrcadlo příliš velké, hrozí "spálení" článků).
Foto: EkoWATT

Pevně umístěné panely na fasádě s jižní orientací

Pevně umístěné panely na fasádě s jižní orientací - roční produkce cca 75 kWh/m2 (68 %).
Foto: EkoWATT

Výhody a nevýhody různých fotovoltaických systémů

Možnosti aplikace fotovoltaiky jsou téměř neomezené, v praxi se lze setkat s několika typickými aplikacemi:

Fotovoltaická zařízení integrovaná do budov

výhody nevýhody
+ nezabírá se volná plocha - plocha pro instalaci je omezená
+ nepřístupné zlodějům a vandalům - někdy nevhodná orientace budovy
+ obvykle není nutno budovat (posilovat) přípojku k síti - může budovu zohyzdit
+ může sloužit pro vlastní spotřebu v budově, napájení záložních systémů - instalace na stávající budovu znamená zásah do budovy
  - lze použít jen pevné panely

Panely na konstrukci na ploché střeše

+ optimální sklon a orientace - nutno kotvit proti větru

Panely integrované do krytiny nebo nad krytinou

+ minimální zásah do budovy  

Střešní fotovoltaická krytina pro ploché střechy

+ nahradí krytinu = úspora stavebních nákladů - riziko poškození při instalaci antén, bleskosvodů atd.
  - lze použít jen u určitých budov

Prosklení s fotovoltaikou

  - zhoršení tepelných ztrát budovy

Panely integrované do fasády

+ reprezentativní vzhled - nevhodný sklon
+ nahradí vnější plášť - obvykle nevhodná orientace
  - panely se špatně ochlazují, s rostoucí teplotou klesá účinnost

Fotovoltaická zařízení na zelené louce

+ neomezená plocha - riziko poškození a krádeže, vyšší náklady na ostrahu
+ lze použít trackery, koncentrátory atd. - nutno udržovat plochu (sečení, pastva)
+ lze instalovat v optimální poloze a sklonu - nutno vybudovat přípojku k síti

Panely na pevné konstrukci

+ optimální sklon a orientace  
+ levnější nosná konstrukce  

Panely na trackeru (dvouosé nebo jednoosé natáčení)

+ vyšší zisk elektřiny oproti pevným systémům - vyšší náklady na údržbu
  - riziko poruchy pohyblivých částí
  - potřeba větších rozestupů, větší zábor plochy

Systémy s koncentrátory, zrcadly aj.

+ vyšší zisk elektřiny oproti pevným systémům - nutno použít tracker nebo posun koncentrátoru
  - riziko poruchy pohyblivých částí
  - nutno použít speciální články odolné vyšším teplotám

Postup při zřizování fotovoltaické elektrárny

Následující postup je doporučený, vždy není třeba dodržet všechny body a jejich následnost, některé věci lze dělat i souběžně:

 1. Podle objemu peněz, které chcete investovat, můžete odhadnout velikost elektrárny. Orientačně lze uvažovat s cenou 100 až 140 tis. Kč/ kWp instalovaného výkonu. Pokud chcete dát panely na šikmou střechu, počítejte s plochou zhruba 8 m2/ kWp. Pokud chcete použít pevné panely na stojanech, je zábor plochy 2x až 3x větší kvůli rozestupům mezi řadami panelů. Při použití trackerů (dvouosých natáčecích systémů) je zábor plochy 40 až 50 m2/ kWp. Uvedené plochy platí při použití monorystalických a polykrastalických panelů, při použití tenkovrstvých amorfních panelů je vycházejí plochy zhruba dvojnásobné.
 2. Zjistěte na místním stavebním úřadě, zda v daném místě nebrání stavbě elektrárny územní plán, ochranná pásma nebo jiné okolnosti.
 3. Vyžádejte si od místního distributora (PRE, ČEZ, E.ON) předběžný souhlas s připojením k síti.
 4. Zpracujte si podnikatelský záměr a studii proveditelnosti, která zváží i rizika (např. co se stane, když elektrárna nebude půl roku v provozu - budete moci splácet úvěr? Co když produkce el. bude nižší než udával výrobce? atd. atd.).
 5. Abyste měli jistotu, že své peníze investujete optimálně, nechte si zpracovat energetický audit, který porovná třeba různé technologie jejich cenu a výnos energií. Audit vyžadují i některé banky při žádosti o úvěr. Audit je výhodné zpracovat souběžně se studií proveditelnosti.
 6. Pokud už víte co budete stavět (výkon, technické parametry) - na základě výsledků auditu, začněte jednat s místním distributorem (PRE, ČEZ, E.ON) o technických podmínkách připojení k síti. Pravidla pro připojení zdroje k distribuční soustavě jsou pro všechny distributory společné, najdete je na jejich stránkách nebo na www.eru.cz.
 7. Nechte si vypracovat projektovou dokumentaci.
 8. Požádejte na stavebním úřadě o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Zde vám sdělí případné další podmínky, např. nutnost studie EIA. Elektrárnu lze postavit jen v území, kde je to v souladu s územním plánem. Požádejte obec případně o změnu územního plánu. Obec může chtít uhradit náklady spojené se změnou územního plánu.
 9. Pokud budete investovat s využitím úvěru, začněte jednat s bankou, pro dotaci se v minulých letech vyžadoval doklad o zajištění úvěru nebo vl. prostředcích.
 10. Podejte případnou žádost o dotaci. V současnosti je získání dotace spíše teoretickou možností. I když různé programy deklarují podporu obnovitelných zdrojů, v praxi jsou podmínky takové, že dotaci získat nelze. Současné dotační programy na národní úrovni:
  Další možnost představují dotační programy na úrovni krajů, měst a obcí, ale i zde je šance získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu omezená. Dotaci na fotovoltaiku pro vlastníky rodinných a bytových domů poskytuje Magistrát Hlavního města Prahy.
 11. Souběžně začněte jednat s ERÚ o přidělení licence pro podnikání v energetice (na výrobu elektřiny se nevydává živnostenský list, ale licence ERÚ). Na www.eru.cz najdete podrobnosti a formuláře.
 12. Podle způsobu financování případně vyčkejte na výsledek žádosti o dotaci, zajistěte si případný úvěr (dotace se obvykle vyplácí zpětně, po realizaci)
 13. Proveďte výběrové řízení na dodavatele technologie a dodavatele stavby.
 14. Instalujte systém a připojte k síti, získejte od distributora souhlas s připojením a provozem. Zařízení musí mít nezávislé měření dodané energie.

Pozor, některé body mohou trvat několik měsíců!

Přejeme hodně úspěchů!EkoWATT vám může nabídnout zpracování specializovaného energetického auditu a studie proveditelnosti a také pomoci s vyřizováním žádosti o dotaci. Máme v této oblasti bohaté zkušenosti.Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky ve vybraných státech

Jde o orientační ceny, ve skutečnosti se ceny v různých zemích státech obvykle liší pro různé typy instalací (na střeše/na "zelené louce") a podle velikosti systému.

ČR 0,55 €/kWh (1 € = 24,7 Kč)
Francie 0,30 €/kWh
Portugalsko 0,32 €/kWh
Itálie 0,36 €/kWh
Francie - Korsika 0,40 €/kWh
Řecko 0,40 €/kWh
Španělsko 0,44 €/kWh
Německo 0,45 €/kWh
Řecko - ostrovy 0,45 €/kWh
Švýcarsko 0,45 €/kWh (1 € = 1,5 CHF)

 

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Energie slunce - výroba elektřiny

ilustracni obrazek - Energie slunce - výroba elektřiny

Možnosti využití slunečního záření k výrobě elektřiny.

další informace >>

SOUVISEJÍCÍ PUBLIKACE

Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Karel Srdečný, Jiří Beranovský

Publikace se zabývá technologiemi, které se již dnes dají využít pro decentralizovanou výrobu elektřiny i tepla. Studie byla zpracována jako podkladová analýzy pro publikaci Energie nadosah, která byla vydána Zeleným kruhem v edici APEL.

další publikace >>

Související služby

Zdarma energetické poradenství EKIS

Nevíte si rady? Navštívte naši on-line poradnu nebo střediska v Praze a Českých Budějovicích.

Dotace a financování energetických projektů

Pomůžeme vám se získáním dotace - programy EKO-ENERGIE, OPŽP, PANEL, SFŽP.

Energetický audit fotovoltaické elektrárny

Energetický audit je vyžadován při žádosti o úvěr, případně i při žádosti o dotaci na projekt fotovoltaické elektrárny.

Poradenství pro malé a střední podniky

Tvorba podnikatelských záměrů, strategické a projektové řízení pro malé a střední podniky

Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

Důkladné vyhodnocení podnikatelského záměru je základem dobré investice.

další služby >>

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect