EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Služby  :: 

Služby

Vybrané reference

 • Anděl Media Centrum
 • Akademie věd ČR
 • BILLA
 • Donaldson Czech republic
 • IKEA
 • JRD
 • Metrostav
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Národní knihovna
 • Obec Boží dar
 • Palác Myslbek
 • Penny Market s.r.o.
 • Policie ČR
 • Poliklinika Prosek
 • Pražská energetika, a.s.
 • Plzeňský Prazdroj, a. s.
 • Sekyra Group
 • Skanska Property CR
 • Úřad vlády ČR
 • ZOO Praha
 • Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

  Plánujete investici do fotovoltaické, větrné, malé vodní elektrárny či zařízení na spalování biomasy? Pomůžeme vám s vyhodnocením energetiky a ekonomiky podnikatelského záměru, včetně ekonomické návratnosti. Zpracujeme průzkum trhu, studii podnikatelských příležitostí, studii proveditelnosti, energetický audit a podnikatelský plán.

  Řízení energetických úspor, Monitoring a Targeting

  Pomocí energetického řízení lze dosáhnout významného, rychlého a zároveň dlouhodobého snížení spotřeby energií a s tím spojených nákladů, emisí a dalšího znečištění.

  Školení zaměstnanců zaměřené na úspory energie

  V rámci návrhu energetických úspor vám připravíme na klíč školení zaměstnanců vaší firmy. Energeticky úsporné chování pracovníků firmy je jedním z ekonomicky nejefektivnějších opatření - je totiž zadarmo, nejsou na něj třeba třeba žádné investice. Šklolení přitom může přinést nemalé úspory energie a provozních nákladů.

  Pasivní bytový dům

  Pasivní bytový dům je nová služba komplexní rekonstrukce vašeho panelového či nepanelového domu do pasivního či alespoň nízkoenergetického standardu. Koncept tohoto unikátního projektu je založen na poskytování plného servisu pro komplexní rekonstrukci - od rozhodování o nastavení rozsahu a kvality rekonstrukce, přes zajištění úvěru až po kvalitní realizaci stavby a vyhodnocení. Tento koncept vznikl na základě výzkumného projektu VaV SP3g522107 podpořeného Ministerstvem životního prostředí v letech 2007 až 2010.

  Termovizní měření

  Měření pomocí termovizní kamery se používá pro zjištění skutečných tepelně-technických vlastností budov, dále v průmyslu pro zjišťování tepelných ztrát a diagnostiku možných poruch a havárií ve výrobě, a také pro diagnostiku možných závad elektrozařízení a rozvodů.

  Energetická inspekce nemovitostí

  Naši specialisté vám pomohou určit energetickou náročnost, náklady na energie a doporučit cesty k jejich snížení.

  Územní energetické koncepce, energetika regionů, měst a obcí

  Koncepce pro hospodárné nakládání s energií v příslušném území – analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství.

  Stavební fyzika: Analýza „2D“ stavebních detailů a konstrukcí

  Chcete zabránit únikům tepla a tím vyšším nákladům za energie? Chcete předejít budoucím problémům s mapami vlhkosti či dokonce plísněmi? Nabízíme spolupráci při vývoji konstrukčních detailů, posouzení kondenzace uvnitř konstrukce či výpočet souhrnné přirážky k průměrnému součiniteli prostupu tepla obálky budovy.

  « | 1 | 2

  © 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

  Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect